Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2018-09-09 16:19 i Växthusets skola Uppsala
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 3-4
Grundskola 3 Engelska
I engelskan kommer vi under terminen att arbeta utifrån läroboken, "Happy Year 3" och arbetsboken "Happy workbook year 3". Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att använda läromedlet Happy åk 3, textbook och workbook. 
Vi kommer att försöka prata nästan uteslutande engelska under våra lektioner.

Under terminen skall du, bland annat, arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
 • Samtala på engelska i olika sammanhang. 
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva i din arbetsbok, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner. Du kommer även genom regelbundna skriftliga och/eller muntliga avstämningar få visa vad du kan. 

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska år 3

Otillräckliga kunskaper
Du når inte ännu kunskapskraven inom området och behöver få stöttning och träna mera.
Godkända kunskaper
Du når alla kunskapskrav inom området.
Mer än godkända kunskaper
Du når kunskapskraven inom området mer än väl.
Läsa
Din förmåga att förstå olika typer av texter på engelska.
Lyssna
Din förmåga att förstå talad engelska.
Skriva
Din förmåga att skriva texter med ord fraser och meningar på engelska.
Grammatik
Din förmåga att använda engelsk grammatik i tal och skrift.
Tala och samtala
Din förmåga att formulera dig med ord och fraser.
Ordförråd & uttryck
Din förmåga att använda ord, fraser och meningar i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: