Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL Bamal 3

Skapad 2018-09-10 10:58 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
APL Bamal3 Här är lite info om eran APL

Innehåll

Överenskommelse APL

 

Överenskommelse för arbetsplatsförlagd lära APL  mellan praktikplats och Hushagsgymnasiet.

 

Under den arbetsplatsförlagda utbildningen ska eleven inhämta kunskaper inom programmets kunskapsområde och befästa kunskaper som han/hon redan inhämtat i skolan. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska ge eleven kontakt med arbetslivet utanför skolan och ge möjlighet att utföra arbete under realistiska förhållanden. APL:n syftar därmed till att ge eleven kunskaper och erfarenheter utöver vad undervisningen i skolan kan ge.  

 

Vad gäller arbete med maskiner som i normalt fall kräver personal som är 18 år så har elever inom gymnasieutbildning dispens (AFS 1996:1)  för att arbeta med dessa även om eleven inte fyllt 18 år (under förutsättning att inte speciellt förarbevis eller dylikt erfordras). Sådant arbete ska självfallet ske under handledarens uppsikt och ledning och med nödvändig och befintlig skyddsutrustning.

 

Eleven ska ges en introduktion till de arbetsuppgifter och de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen. Eleven ska följa sin/sina handledares arbetstider även om dessa ligger på s. k. obekväm arbetstid (under förutsättning att eleven kan ta sig till och från arbetsplatsen på ett vettigt sätt).

 

Eleven bör inte lämnas på egen hand utan handledare med sådana uppdrag som kan leda till att eleven tillfogar sig själv eller annan skada.

 

Eleven är genom skolan olycksfallsförsäkrad samt ansvarsförsäkrad för person- och sakskador på praktikplatsen..

 

 

 

Borlänge

 

 

Skolans kontaktman Johan Esters    tfn 070-2383300

 

mail  johan.esters@edu.borlange.se

 

 

 

 

Bedömningsprotokoll handledare APL

 

Elevens kunskaper

Godkänd                                       Väl Godkänd                           Mycket Godkänd

1.Facktermer i relation med arbetsuppgifterna

 

2.Arbetsbeskrivningar, utförandekrav och ritningar för arbetsuppgiften

 

3.Kunskap i olika appliceringsmetoder med maskinella och tekniska hjälpmedel, till exempel högtryckssprutning samt grunderna i lågtryckssprutning och sandspackelsprutning.

 

4.Kunskap i olika appliceringsmetoder

med handverktyg.Penslar, Rullar, spacklar

 

5.Kunskaper i tapetsering, till exempel uppsättning av papperstapet easytapet och vävtyper.

 

6.Förmåga att välja och använda rätt färg material och verktyg till uppgifterna.

 

7.Förmåga att jobba på ett säkert och ergonomisk sätt.

 

8.Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

 

Kunskapsmatris Bedömning APLKunskaper

Godkänt

Väl Godkänd

Mycket Godkänd

1.Facktermer i relation med arbetsuppgifterna

I samråd med handledare kan eleven uttrycka sig i tal och skrift med facktermer

Efter samråd med handledare på egen hand kan eleven uttrycka sig i tal och skrift med facktermer

Efter samråd med handledare på egen hand kan eleven uttrycka sig nyanserat i tal och skrift med facktermer

2.Arbetsbeskrivningar, utförandekrav och ritningar för arbetsuppgiften

Eleven följer med viss säkerhet i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar

Eleven följer med viss säkerhet efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar

Eleven följer med  säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar

3.Kunskap i olika appliceringsmetoder med maskinella och tekniska hjälpmedel, till exempel högtryckssprutning samt grunderna i lågtryckssprutning och sandspackelsprutning.

I sitt arbete använder eleven med visst handlag maskinell och teknisk utrustning

Skapa ytskikt av tillfredsställande kvalitet

I sitt arbete använder eleven med visst handlag maskinell och teknisk utrustning

Skapa ytskikt av tillfredsställande kvalitet

I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag maskinell och teknisk utrustning

Skapa ytskikt av god kvalitet

4.Kunskap i olika appliceringsmetoder

med handverktyg.Penslar, Rullar, spacklar

I sitt arbete använder eleven med visst handlag

verktygen.

I sitt arbete använder eleven med visst handlag verktygen.

I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag verktygen.

5.Kunskaper i tapetsering, till exempel uppsättning av papperstapet easytapet och vävtyper.

Att uppsättning av väv och tapeter utförs med viss säkerhet i samråd med handledare

Att uppsättning av väv och tapeter utförs med viss säkerhet efter samråd med handledare

Att uppsättning av väv och tapeter utförs med viss säkerhet efter samråd med handledare

6.Förmåga att välja och använda rätt färg material och verktyg till uppgifterna.

Eleven väljer i samråd med handledare lämpligt material och verktyg till uppgiften

Eleven väljer i Efter samråd med handledare lämpligt material och verktyg till uppgiften

Eleven väljer i självständigt lämpligt material och verktyg till uppgiften.

7.Förmåga att jobba på ett säkert och ergonomisk sätt.

Eleven jobbar på ett säkert och ergonomisk sätt.

Eleven jobbar på ett bra både säkert och ergonomisk sätt.

Eleven jobbar på ett  Mycket bra både säkert och ergonomisk sätt.

8.Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

Eleven kan  i samråd med handledare beskriva Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

Eleven kan  i samråd med handledare beskriva Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

Eleven kan med viss säkerhet i samråd med handledare beskriva Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
APL hösten 2018 BAMAL 3

 

 

Christopher Arnberg

Klar

Miljönären

Christian Sten

076-806 28 10

Christian Sten

Elvira Bergman

klar

Bäckens Måleri

Bäcken

070-550 07 65

Bäcken

Klara

Björklund

Klar

A-isbergAnders Isberg

070-515 20 96

Anders Isberg

Nils

Brahn

 

H-Isberg

Evelina Grankvist

073-648 84 26

Evelina Grankvist

Hanna Byström

Klar

Falu Akustik

Miljönären

Uppling

070-976 93 00

Kjell uppling

Wilhelm Engstrand

Klar

Kvarnas Måleri

Kvarna

070-724 05 23

Kvarna

Sandra Linden, Stenberg

 

Miljönären

Christian Sten

076-806 28 10

Christian Sten

Felicia Nord, Salin

Klar

Sandå

Christian

Söderberg 

070-784 09 47

Peter G

070-688034081

Klara Vinteus

Klar

Sandå

Christian

Söderberg

070-784 09 47

Peter G

070-688034081

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: