👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk "Orm"

Skapad 2018-09-10 11:29 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 3 Slöjd
Vad kan man göra av några gamla urväxta, trasiga T-tröjor?

Innehåll

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- förstå varför vi måste hushålla med jordens resurser.          
- kunna återbruka gamla kläder.                          
- kunna starta med en löpögla, prova fingervirka, fläta, avsluta med en knut.
- kunna på att mäta 1 meter med ett måttband                   
- klippa, nåla, sy med kaststygn
- kunna använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt tex. sax, synål   
- kunna förstå hur färg och form påverkar det färdiga resultatet.

 

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

- återbruk, skissa, trikåtrasor, tygspill, vadd, plastögon, måttband, sax, synål, knappnål, mall, löpögla, fingervirka, fläta, knut, kaststygn, fästa    

 

Undervisning


För att du ska lära dej så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

- prata om återbruk
- arbeta praktiskt med olika tekniker i textilslöjden         
- använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt           
- följa en tecknad arbetsbeskrivning
- skissa och färglägga
- utvärdera arbete och arbetsinsats
- diskutera och redovisa i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd åk 3

Förmågan ej testat
Godkänd
Kommentar
Skapa slöjdföremål
Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.
Hantverkstekniker
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.
Överväga olika lösningar
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Värdera resultat
Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden.
Tolka slöjdföremål
Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut.