👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutprojekt Åk. 9

Skapad 2018-09-10 11:37 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola F
Du skall skall skapa ett spännande konstverk med en eller flera valfria tekniker/metoder.

Innehåll

Slutprojekt i åk 9

Vi tittar gemensamt på filmen om Frida Kahlos liv.

 Vi tittar klart på filmen. Med min tankekarta och de reflektioner/inspiration jag fått från filmen börjar jag planera mitt eget arbete.

 Mitt projekt startar:

1, Med inspiration från filmen/mina egna erfarenheter ska jag göra en noggrann skiss där jag visar hur jag planerar att göra mitt projekt.

Vilket/vilka material/metod jag vill arbeta, bygga, skapa i m.m.

Mitt konstverk skall ha kopplingar till någon/några av följande punkter:

  • ANDT= Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.
  • Centrala innehållet= Identitet, Sexualitet, Maktrelationer och Etnicitet.

2, När skissen över mitt tänkta konstverk är klart och genomarbetad visar jag den för Katinka eller Karin för att starta mitt nästa steg i arbetet.

3, Jag planerar mitt arbete utifrån det material och tekniker jag  tänker använda mig av, vecka för vecka så jag hinner.

Några exempel/tips på material/teknik:

Gör en parafras i gouache, akvarell, digitalt eller annan teknik, en skulptur i lera, papir masche, hönsnät, gips eller annan teknik. Bygg  i kartong, arbeta med String Art,  linoleum, eller annan teknik

Kom med egna förslag på hur du vill göra just ditt slutarbete.

4, Sista 10 minuter av lektion varje vecka är bra att använda till dokumentation i unikum och göra en reflektion över

VAD har jag gjort?, HUR gjorde jag?, VARFÖR ska jag göra/lära den här uppgiften?. (Det räcker att du  skriver VARFÖR i början av din dokumentation). Detta blir min arbetsprocess i både bild och text.

 

5, Bildanalys:

Jag ska göra en egen tolkning på ditt konstverk, en så kallad konnotation.

Jag lägger in denna text och svara på frågorna i min lärlogg.

  1. Vad heter mitt verk?, ge det en titel som summerar mina tankar
  2. Vilket budskap kan konstverket ha, som jag vill att det förmedlar, kopplat till centrala innehållet samt ANDT?
  3. Jag ska beskriva vilken känsla jag får när jag tittar på mitt verk?
  4. Påverkar konstverket mig på något sätt, och i så fall hur?
  5. Tror jag att det går att tolka olika budskap beroende på vem som gör tolkningen?

När jag läst igenom den här planeringen startar jag min lärlogg och börjar mitt arbete. Jag  tar själv ansvar för att driva mitt arbete framåt.

 

Lycka till! Katinka & Karin

 

 

 

Matriser

Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
8 Tolka resonera och koppla
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9 Beskriva
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.