Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så in i Norden!! åk 5

Skapad 2018-09-10 11:50 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Geografi
Vi fortsätter vår resa runt i världen. Denna gången besöker vi de nordiska länderna. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island ska vi utforska!! Välkomna ombord!

Innehåll

Vi kommer att:

 • repetera kartan och kartbegrepp
 • arbeta enskilt och i grupp
 • träna på att göra jämförelser mellan de olika länderna
 • följa "Geografens testamente" när de reser runt i Norden
 • träna på Nordens namngeografi (Seterra)
 • läser texter och arbetar med övningsblad
 • ser filmer om länderna, tränar på att anteckna
 • arbeta med ämnesbegrepp som vi sorterar i begreppsschema
 • skriver en faktatext om ett nordiskt land

De STORA frågorna som vi ska besvara kommer här!!

Hur ser Nordens karta ut med länder, huvudstäder, andra viktiga orter, berg och vatten?
Hur skiljer sig naturen mellan Nordens länder?
Vilka naturresurser finns i Norden och var finns de?
Vilka näringar finns i Norden? (Hur tjänar länderna sina pengar?)
Var bor Nordens invånare och varför just där?
Varför finns det vulkaner på Island?
Vad är det för skillnad på en topografisk och en tematisk karta?
Vad finns det för likheter och skillnader mellan svenska och danska respektive svenska och norska?
Vilket land i Norden skulle du vilja bo i om du inte fick bo i Sverige och varför just det landet?

 

Bedömningen ser du i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Så in i Norden!! åk 5

Rubrik 1

Behöver träna lite till...
----->
----->
----->
Nordens namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Naturresurser och näringar
Du har grundläggande kunskaper om Nordens naturresurser och näringar.
Du har goda kunskaper om Nordens naturresurser och näringar.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens naturresurser och näringar.
Samband Natur-och kulturlandskap, naturresurser och befolkn.fördeln.
Du kan beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan beskriva utvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan beskriva välutvecklade samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du kan para ihop ämnesbegrepp med rätt förklaring.
Du kan sätta in begreppen i meningar där du visar att du förstår begreppens betydelsen.
Du kan använda begreppen när du skriver en sammanhängande text. Du använder begreppen när du samtalar.
Geografiska källor (kartan)
Du har grundläggande kunskaper i kartkunskap.
Du har goda kunskaper i kartkunskap.
Du har mycket goda kunskaper i kartkunskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: