Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018 - år 7

Skapad 2018-09-10 12:11 i Thorildskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
VAL 2018 - år 9 Sverige är en demokrati och var fjärde år den andra söndagen i september har vi val till vårt parlament, Riksdagen. I år är det valår i Sverige och den 9 september ska Sveriges folk få vara med och bestämma om vilka som ska få sitta i Riksdagen fyra år framåt. Beroende på hur folket lagt sin röst får Riksdagen sedan välja en regering som skall styra Sverige till nästa val 2022. Förutom riksdagsval är det också val till kommun och landsting. Vi lär oss mer om årets val genom att lära oss om hur Sverige styrs, de allmänna valen och vilka riksdagspartier vi har i Sverige. Vi ska följa vad partierna tycker i valfrågorna och medverka i Skolvalet 2018.

Innehåll

Tidsperiod och hur vi ska arbeta:

- Den 9 september är det val till Sveriges parlament riksdagen, till landstinget och till kommunvalet. Under v. 34 - 39 kommer vi att arbeta med valet 2018 genom att:

 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner, samt se på filmer.
 • Arbeta med skriftliga uppgifter genom att forska (söka) kring givna frågor om demokratin och partiväsendet i Sverige.
 • Rösta i skolvalet
 • Göra test: begrepp och modeller, samt ideologier
 • Skriva en text (inlämning) om demokrati. utifrån vissa frågeställningar.
 • Deltag i en debatt och argumentera.

Vilka förmågor kommer att bedömas?:

 • Dina kunskaper kring aktuella begrepp
 • Dina kunskaper om politiska partier och deras ideologiska bakgrund
 • Dina kunskaper om demokrati och hur demokratin ser ut här i Sverige.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.

Hur ska jag visa det (bedömning)? :

 • Genom att du deltar i grupp och gruppsamtal och uttrycker olika ståndpunkter.
 • Bedömning av skriftliga uppgifter, forska (söka) kring givna frågor om demokratin och partiväsendet i Sverige.
 • Mindre test: Begrepp, Ideologier, politisk struktur höger-vänsterskala.
 • Skriftlig inlämning om demokratiska dilemman. 

Övergripande frågeställningar:

1. Vad är demokrati och hur ser demokratin ut i Sverige?
2. Vilka partier finns representerade i Riksdagen idag?
3. Vilka ideologier grundar sig partierna i och vad vill partierna göra eller ändra på (valfrågor)?
4. 
Vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter tycker du är viktiga och varför är dom viktiga för dig? Hur ser ditt drömsamhälle ut?

 

 

Begrepp: riksdag, regering, fyraprocentsgräns (-spärr), kommun, landsting/region, konstitutionell monarki, representativ demokrati, propaganda, allmänna val, block, demokrati, ekologism, feminism, förtidsrösta, ideologi, konservatism, liberalism, mandat, medborgare, partier, politiker, röstberättigad, sakfråga / valfråga, socialism, stat, statschef, statsminister, ungdomsförbund, utopi, valsedlar, vågmästarroll.

Syfte

 •  Sh       Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 •  Sh       Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 •  Sh       Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 •  Sh       Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

 •  Sh  7-9 Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 •  Sh  7-9 Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Mål med området:

Valet 2018

 

Ord, begrepp och modeller (SH)

Ni ska kunna ord, begrepp och modeller som rör politik, demokrati, det politiska systemet, ideologi och partier.

Undersökning och kunskap (SH)

Du ska kunna undersöka och visa kunskaper om demokratiska värden och processer, partiernas åsikter, ideologi och viktiga valfrågor

Ställningstagande (SH)

Du ska själv ta ställning och uttrycka vad du tycker om partierna, deras åsikter och Ideologi och valfrågor

 

Bedömning

Årskurs 7-9
 

E

C

A

Samhälls-strukturer

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Undersöka strukturer i samhället

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Använda begrepp

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett välfungerande sätt.

Påverka & påverkas

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

   

Undersöka samhälls-frågor

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Värdera & uttrycka stånd-punkter

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Demokrati

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

 

Bedömningsstöd

              För E ska eleven kunna:

 

˜       Kunna redogöra för några centrala begrepp om de allmänna valen

˜       Kunna redogöra vad en ideologi är

˜       Kunna redogöra för de politiska ideologierna socialism, liberalism och konservatism

˜       Kunna redogöra för skillnader mellan demokrati / diktatur

˜       Kunna redogöra kortfattat vad som händer efter riksdagsvalet (regeringsbildning)

˜       Kunna redogöra riksdagspartiernas ideologiska bakgrund utifrån höger-vänster skalan

˜       Kunna redogöra på ett enkelt sätt demokratiska dilemman gällande våra grundlagar och olika åsikter vid de allmänna valen

˜       Kunna förklara på ett enkelt sätt hur allmänna valen går till

˜       Kunna redogöra för de olika politiska indelningarna stat, landsting / region och kommun

˜       Kunna på ett enkelt sätt argumentera om en politisk sakfråga (samhällsfråga) ur olika perspektiv

 

För C ska eleven kunna:

˜       Kunna redogöra för de flesta centrala begreppen om de allmänna valen

˜       Kunna redogöra vad en ideologi är och hur den startade historiskt

˜       Kunna redogöra för de politiska ideologierna socialism, liberalism och konservatism, ekologism, nationalism och feminism

˜       Kunna redogöra för skillnader mellan demokrati / diktatur och ge exempel på flera länder med olika statsskick

˜       Kunna redogöra vad som händer efter riksdagsvalet och de olika regeringskonstellationerna utifrån blockpolitiken

˜       Kunna redogöra riksdagspartiernas ideologiska bakgrund utifrån höger-vänster skalan, samt motivera flera av riksdagspartiernas ursprung ur samhällsklasserna

˜       Kunna redogöra på ett utvecklat sätt demokratiska dilemman gällande våra grundlagar och olika åsikter vid de allmänna valen och visa på sambandet mellan rättigheter och skyldigheter

˜       Kunna förklara på ett utvecklat sätt hur allmänna valen går till och vilka som får vara med och påverka

˜       Kunna redogöra för de olika politiska indelningarna stat, landsting / region och kommun, samt nämna några viktiga områden som varje indelning ansvarar för

˜       Kunna på ett utvecklat sätt argumentera om flera politiska sakfrågor (samhällsfråga) ur olika perspektiv

 

För A ska eleven kunna:

˜       Kunna redogöra för de centrala begreppen om de allmänna valen

˜       Kunna redogöra vad en ideologi är och hur den startade historiskt, samt visa på hur den utvecklats tills idag.

˜       Kunna redogöra för de politiska ideologierna socialism, liberalism och konservatism, ekologism, nationalism och feminism, samt ge exempel och motivera vilka ideologier som kan / kan inte samarbeta

˜       Kunna redogöra för skillnader mellan demokrati / diktatur och ge exempel på flera länder med olika statsskick och visa varför vissa länder som kallar sig för demokratier inte är detta

˜       Kunna redogöra vad som händer efter riksdagsvalet och de olika regeringskonstellationerna utifrån blockpolitiken, samt visa på problematik med regeringsbildningen utifrån olika valresultat

˜       Kunna redogöra riksdagspartiernas ideologiska bakgrund utifrån höger-vänster skalan, samt motivera flera av riksdagspartiernas ursprung ur samhällsklasserna och kunna förklara hur olika partiers ideologi kan förändras över tid och hur detta kan påverka höger-vänster skalan

˜       Kunna redogöra på ett välutvecklat sätt demokratiska dilemman gällande våra grundlagar och olika åsikter vid de allmänna valen och visa på sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, samt ge på exempel där det är problematiskt i den demokratiska processen

˜       Kunna förklara på ett välutvecklat sätt hur allmänna valen går till och vilka som får vara med och påverka, samt skillnaderna i röstberättigande till de tre allmänna valen och vad skillnaderna beror på

˜       Kunna redogöra för de olika politiska indelningarna stat, landsting / region och kommun, samt nämna några viktiga områden som varje indelning ansvarar för och

˜       Kunna på ett utvecklat sätt argumentera om flera politiska sakfrågor (samhällsfråga) ur olika perspektiv

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: