👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan Pedagogisk planering Läslyftet 2018/19 Glanshammars förskolor

Skapad 2018-09-10 12:24 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läslyftet: Natur, Teknik och Språkutveckling.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering. 

 

2.  Nuläge

 - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Ny barngrupp, 9 från Smörblomman Rinkaby och 5 från Valen Lillkyrka och 10 från Bläckfisken Lillkyrka.

13 pojkar och 11 flickor. Lära känna varandra, nya rutiner.

 

-Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Vilken pedagogisk miljö kan vi skapa ute och inne (tillgänglighet, material, inspiration)?

Vi har tillgång till två hus, två gårdar, skog, lekparker, skolgården, bibliotek, många olika utflyktsmål. Vi försöker dela barngruppen i två grupper eller mindre grupper (olika konstellationer), dela in inomhusmiljön, rum i rummen. Barnen har tillgång till material, synbart, de vet vilka lekar som erbjuds i de olika rummen.

 

- Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Arbetslaget består av fyra pedagoger, ibland fem, vi tar tillvara på varandras erfarenheter och kompetenser samt intressen och planerar vår verksamhet utifrån det.

 

3. Mål 

- Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi ska med utgångspunkt från Läslyftet arbeta med Naturvetenskap, Teknik och Språkutveckling. Vi har valt verbet Resa.

 

- Varför? Syfte? Förväntade effekter?

Vi reser från Stjärnan till Stjärnorna, vi ser att vi kan få in flera läroplansmål i det här projektet i både fria och styrda aktiviteter. Vi lyssnar in barnen och tar med barnens intressen i arbetet. Vi förväntar oss att barnen behåller sin nyfikenhet av att lära, lära sig nya begrepp, bredda sin kunskap om både närområde och omvärlden. Kunna se samband mellan olika fenomen som sker.

 

4. Metod/ Arbetssätt 

 - Vilken struktur/rutin behöver vi för att nå målet?

- Vilka metoder och uttrycksformer väljer vi att använda? (T ex  skönlitteratur, utemiljön, skapande, karaktärer)

 -Vilka material kommer vi att använda oss av?

Vi vuxna använder oss av vår kunskap, lyssnar in barnens tankar, idéer och kunskaper och bygger vidare på dem tillsammans. 

 

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi lyssnar in barnen, frågar vad de gör och vad de vill, iakttar deras lekar.
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
 Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg   att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen ska vara klar och med på gruppsamtalet med förskolecheferna i augusti/september

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.