Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi "Allt som lever" sid 7-28 åk 7 ht 19

Skapad 2018-09-10 13:05 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Biologi
Området "Allt som lever" handlar bland annat om om vad som är typiskt för liv, om olika celler, artbegreppet och Carl von Linne´s metod att namnge arter med latinska namn. Ni får lära er om mikroskopet, att tillverka preparat och träna på att mikroskopera fram bra bilder i olika förstoringar. Med hjälp av mina genomgångar, era anteckningar, film och fakta i boken sidan 11-28 kan ni öva. Vi kommer också att prata om hur människan påverkar antalet arter på jorden (Hållbar Utveckling sid 20-21 och globala målet "Biologisk mångfald"). Läs eller lyssna på faktatexter, boken finns på inläsningstjänst. Vi kommer att ha ett skriftligt prov efter cirka 6 veckor.

Innehåll

Globalt mål

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Allt som lever

• Veta vad biologi handlar om ........................................................................................................

• Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever .................................

• Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier ..........................................................

• Känna till var det finns liv på jorden ..........................................................................................

• Förklara vad en art är ...................................................................................................................

• Veta vad Carl von Linne är mest känd för .................................................................................

• Känna till hur Linnes system for artnamn skrivs ....................................................................

• Veta vad släkte och familj är ........................................................................................................

• Kunna tillverka preparat  och mikroskopera .........................................................................................

 

 

Uppgifter

 • Mikroskopera och tillverka preparat

 • Biologiprov "Allt som lever"

 • Mikroskopera och tillverka preparat preparat

 • Biologiprov "Allt som lever"

 • Biologiprov "Allt som lever"

 • Mikroskopera och tillverka preparat

 • Biologiprov "Allt som lever"

 • Cellstaden 7 min

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: