Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - Solen

Skapad 2018-09-10 14:41 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering naturkunskap

Innehåll

Läroplansmål:

Kroppen 

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

Skogen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Dessa läroplansmål finns med i våra förbättringsåtgärder för läsåret 18/19. 

Bakgrund: 

Kroppen

Vi har arbetat med rörelse och motorik en tid och vi ser att barnen har visat intresse för kroppen. De vill gärna läsa böcker om kroppen, ex Totte går till doktorn. 

 

Skogen

Barnen har visat ett intresse för naturen. Barnen tycker om att samla naturmaterial när vi är i skogen/lekparken och att ta med sig det de hittar tillbaka till förskolan. Barnen visar och samtalar om djur som finns i skogen. 

Barnen har visat stort intresse för spindlar efter att vi såg en spindel inne i köket på avdelningen. Barnen spann vidare på detta efter att de såg flera spindlar under vår skogsutflykt samma vecka. 

Förväntat resultat:

Kroppen

Vi vill att barnen får en förståelse för sin egen kropp och kunna benämna sina kroppsdelar samt vilken funktion ex benen, armarna har. Detta för att vi senare ska kunna introducera olika djurarter (likheter och olikheter). 

 

Skogen

Vårt förväntade resultat är att barnen ska få en förståelse av vikten om att visa hänsyn och omsorg för djur och växter som finns i naturen. Barnen ska ha ett fortsatt intresse för naturen och en förståelse av vikten om hur naturen och vi människor påverkar varandra. Vi ska ha sått ett lite frö kring naturens kretslopp hos barnen. 

Utbildning - Undervisning:

Kroppen

Introducera med film- Totte går till doktorn 

Sånger/danser om kroppen

Hand/fotavtryck och med gips 

Måla av sitt ansikte i spegel

 

Skogen

Utflyktsdag en dag i veckan för att besöka platser i vår närmiljö, samarbete med Stjärnan

Vi tittar och pratar om djur som finns i vår närmiljö t.ex. sniglar, ekorrar, myror, spindlar, fåglar

Vattenlek 

Skapa djur i olika material

Bilder på avdelningen för fördjupade samtal om djur med barnen

Pedagogerna skapar ett spindelnät som vi sätter ut i skogen, där bor det en Spindel-kompis

Uppgifter

 • v.12

 • v.13

 • v 14

 • v.16

 • v. 18

 • v. 20

 • v.21

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: