Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 3: Debatterande texter och skrivprocesser

Skapad 2018-09-10 14:46 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Innehåll

Period: 13/11 –22 /11
Innehåll: Modul 3 utgår främst från kapitel 5 i kursboken och fokuserar på sakprosa. Modulen består av föreläsningar, seminarium och praktiska övningar (se schema för specifikt innehåll). Vi kommer att fokusera på argumenterande text och målet med modulen är att skriva en debattartikel enligt sakprosans språkdräkt. 
Läs: sidorna 318-324, 325-343 samt 348.

Vecka 4

(V.46)

Tisdag 13/11

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

Information om modulen.

Seminarium: Sakprosa och skrivprocesser del 1
Förbered er genom att läsa om sakprosa på sidorna 318 – 321 och om skrivprocessen sidorna 325 – 329 samt 334 – 340 i kursboken till detta seminarium.

 

 

 

Torsdag 15/11

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser 

Seminarium: Referenshantering och skrivprocesser del 2

Förbered er genom att titta på filmen om källhänvisningar:

·         https://www.youtube.com/watch?v=VJZEtTM1ZSA

 

Läsa också om referenshantering på sidorna 330 – 333 i kursboken.

 

Vecka 5

(V.47)

Tisdag 20/11

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

Seminarium: Debattartikel

Vi inleder lektionen med en kort repetition.

Ni kommer sedan få i uppgift att läsa en debattartikel som ni ska göra en enkel språklig analys på utifrån några frågor. Förbered er genom att läsa och repetera sakprosans språkdräkt (s. 318 – 321) samt om debattartikelns struktur (s. 348). 
Uppgiften genomförs individuellt och lämnas in efter lektionen.

 

Torsdag 22/11

 

 Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

Handledning/Närundervisning
Individuell undervisning och handledning av inlämning 2.

 

Instruktionsfilm om källhänvisning:

 

Föreläsning om debattartikel:

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning 3 Version 1: Debattartikel

 • Seminarium 3: Muntlig debatt

 • Skriftlig inlämning 3 Version 2: Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVA 2: Muntlig argumentation

Muntlig argumentation

F
E
C
A
Samtala och anpassa språk
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk eftersyfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk eftersyfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte,situation och mottagare.
Diskussion och interaktion
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.

Sva
SVA 2: Skriftlig argumentation

Rubrik 1

Skriftlig kommunikation med fokus på argumentation i Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Innehåll och genre
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument. - De egna åsikterna understödjs med fakta och exempel.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med fakta, exempel och förklaringar.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Disposition
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är i huvudsak begriplig.
Texten är relativt tydlig.
Texten är väldisponerad.
Språk och stil
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Texten är till stor del anpassad efter syfte, ämne och mottagare. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: