Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets början och forntiden ht-2018

Skapad 2018-09-10 15:44 i Åsleskolan Falköping
Grundskola F – 3 Teknik SO (år 1-3) Svenska Bild
Utveckla förståelse, kunskap och nyfikenhet för människans tidiga historia. Jämföra tidsåldrar och reflektera tillsammans.

Innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med SO, bild, svenska och teknik i detta tema. Vi lär genom att se på film, läsa litteratur och att skriva. Vi skriver fakta och berättelse. Vi lär genom att arbeta tillsammans med andra i par eller grupp.

Vi visar vad vi lärt oss i våra texter, genom redovisning och kamratbedömning. 

Allt dokumenteras i arbetsboken, bilduppgifter och våra texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: