Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2018-09-10 17:04 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Vi arbetar med Judendom, Kristendom,Islam, Buddhism och hinduism utifrån ett jämförande perspektiv.

Innehåll

 

Pedagogisk planering hösten 2018

 

Klass: 8a,c,d och f

 

Ämne: Religion, arbetsområdet världsreligioner

 

Tid: vecka 37 – 42 (Lite svårt att säga exakt)

 

Lärare: Maria Näslund

 

Syfte:

 

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Konkreta mål:

 

 • Utveckla kunskap om världsreligioner utifrån olika religiösa delar såsom gudssyn, helig byggnad o s v . (Detta dels för att kunna hantera religioner men också för att möjliggöra en jämförelse mellan olika religioner)

   

 • Utifrån olika religiösa delar jämföra de olika världsreligionerna samt lyfta fram och diskutera likheter och skillnader mellan dem

   

   

 • Använda din kunskap om religionerna för att försöka se hur religionen

   påverkat samhället där den existerar eller existerat

   

 • Använda din kunskap om samhället i de områden där religionen, existerar eller existerat, och se om det finns något som gjort att samhället påverkat religionen

   

 • Utveckla kunskap om världsreligionerna och föra resonemang om hur religion och identitet kan höra ihop

   

 • Använda olika källor för att arbeta mot de konkreta målen och då reflektera över dina val av källor, d v s trovärdigheten och därmed användbarheten

 

Genomförande

 

 • Genomgång och anteckningar av religiösa delar som analysverktyg

 • Eleverna söker själva efter information som ger svar till de religiösa delarna, Maria hjälper till om så behövs

 • Vi letar likheter och skillnader gemensamt mellan religionerna

 • Eleverna arbetar utifrån uppgifter som de får av Maria för att försöka se hur religioner kan ha påverkat eller påverkas av religionen i samhället

 • Eleverna arbetar enskilt eller i par. De elever som behöver stöttning arbetar med Maria i en grupp, påverkar inte måluppfyllelsen negativt

 • Arbetsområdet avslutas med ett prov som diskuterarats fram tillsammans med eleverna, formen

  Prov i vecka 42, men vilken veckodag? Vi bestämde:

   

  Kunskapskrav

 

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

 

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

 

 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

 

 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Världsreligioner

 • Världsreligioner

 • Inför provet - Världsreligioner, hitta likheter och skillnader

 • Världsreligioner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: