👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans teamplan ht18/vt19

Skapad 2018-09-10 17:39 i Björndammens förskola Partille
Förskola
Teamplanen skrivs i augusti/september, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häftet) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska utryckas med ett professionellt innehåll och språk.

Innehåll

Utveckling och lärande

Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI?

Vi är en ny grupp för varandra, vi lägger mycket av fokus på att få barnen trygga och trivas i gruppen.

Många av barnen behöver stöd och ett utökat ordförråd i de svenska språket.

 

VART SKA VI?

Fortsätta arbeta med sammanhållningen i gruppen för att få en harmonisk och trygg grupp.

Öka barnens ordförråd i alla dagliga aktiviteter.

Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen för skriftspråket.

 

HUR GÖR VI?

Vi har böcker tillgängliga för barnen.

Vi kommer att arbeta med böcker i olika svårighetsgrader i mindre grupper.

Boksamtal.

Vår Uggla är mycket populär och är tillbaka nu i höst. Vi arbetar fortfarande med begynnelse bokstaven i barnens namn.

Vi har märkt att det är lätt att fånga barnen med hjälp av hand-dockor. Vi kommer att ta hjälp av dockorna när vi berättar historier, vill förklara något viktigt och löser konflikter mm.

Vi sätter ord på det vi gör. Saker runt omkring oss för att öka ordförrådet hos barnen.

Vi använder oss av tecken som stöd.

Vi använder oss av ipaden.

Vi dokumenterar genom att fotograferar och reflekterar i arbetslaget.

 

HUR BLEV DET?

Vi tycker att gruppen har blivit mer harmonisk, men vi känner att de är något vi fortfarande måste lägga mycket kraft på.

Arbetet med boksamtal, läsning, presentation av barnens begynnelsebokstav har gett ett ökat intresse hos barnen. Barnen tycker det är roligt att gå iväg och ha boksamtal eller höra på en bok, flera skriver sitt namn och frågar efter hur ord stavas eller vill skriva efter det vi har skrivit.

Genom medvetet sätta ord på det vi gör och ser  har ordförrådet på vardagliga begrepp ökat för de barn som har svårt för språket eller har svenska som andra språk.

Grodan har gjort succé, barnen samlas runt grodan och kan koncentrera sig längre vid samlingarna. Med hjälpa av grodan kan även de barn som är lite blyga prata inför de andra barnen.

Vi använder oss av bilder och tecken som stöd men känner att vi behöver bli bättre. Vi behöver också bli bättre på att  ta kort  på det vi gör för att underlätta när vi ska lägga ut på unikum.

13/5  det har blivit ett naturlig hjälpmedel i vardagen att använda tecken, och att fotografera verksamheten.

Barnen har blivit självsäkrare genom att få tala i gruppen.

Vi har fått barnen intresserade och engagerade av boksamtal genom att vi läser i smågrupper och har en dialog kring boken efter maten varje dag.

 

Likabehandling

Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

Vision Björndammens förskola - På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

VAR ÄR VI?

Vi är en barngrupp med många olika nationaliteter.

 

VART SKA VI?

Vi vill att barnen skall bli medvetna om att vi alla har olika bakgrund och att vi kan vara stolta för den vi är.

 

HUR GÖR VI?

Vi tar fram flaggor från olika nationaliteter som vi har anknytning till.

Leta upp länderna på våran jordglob.

Använder oss av Ipads och lyssnar på olika språk.

Lära oss enkla fraser på barnens språk.

Vår nya vän Bävern få följa med hem till barnen för att se vad barnen tycker om att göra hemma.

 

 

HUR BLEV DET?

Bävern är uppskattad, barnen tycket det är roligt att han får följa med hem och att de sedan får presentar det de gjort tillsammans under helgen för de andra barnen. Barnen övar sig på att prata inför sina kamrater med stöd av bilderna.

Vi ska försöka hitta  QR-koder på barnens språk.

Flaggorna har inte kommit upp denna terminen.

 13/5 Vi har inte gjort QR koderna.

Flaggorna har inte kommit upp, men barnen har snart målat färdigt dem.

Sista barnet har bävern hemma nu. Något vi kan tänka på till nästa termin är att fotografera när barnet redovisar och lägga in i deras lärlogg.

Barns delaktighet och inflytande

Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI?

Vi är en barngrupp i åldrarna mellan 2½ - 6 med många olika intressen och kunskapsnivåer.

Förra terminen arbetade vi med att göra leksakerna tillgängliga för barnen men med yngre barn i gruppen

 har vi  plockat bort och fått sätta upp en del av våra leksaker på hyllor.

 

VART SKA VI?

Låta barnens intressen till en viss mån styra verksamheten.

Ge alla barn möjlighet att komma till tals.

Alla våra leksaker ska vara tillgängliga för barnen.

 

 

HUR GÖR VI?

Vi observerar och lyssnar in barnen för att se vad de tycker om att göra och låter intresset hos barnen styra verksamheten så mycket som möjligt.

Låter barnen vara med och bestämma (rösta om) vad eller var vid ska gå tex, vid en utflykt, vid en aktivitet eller en bok.

Hitta smågrupper så att alla har möjlighet att komma till tals

Synliggöra våra leksaker med bilder så barnen kan se vad det finns att välja mellan. Tar bilder på våra Leksaker så barnen vet vad de har att välja mellan

 

 

HUR BLEV DET?

Barnen tar nu egna initiativ, kommer till oss med förslag om vad de vill göra t.ex  yoga sagor, lekar ute och på gymnastiken mm.

Vi har satt upp bilder på saker barnen kan leka med, vissa barn använder sig av dessa.

Kan vi bli tydligare i detta?

Så som vår barngrupp är i nuläget måste vi berätta i förväg vart vi ska gå, därför går vi till samma ställe varje gång, vilket de mår bäst av.

 Vi har möblerat om så att leksaker och böcker ska bli mer lättillgängliga.

 

 

 

Hjälpfrågor:

VAR ÄR VI?

 • Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?
 • Vilken roll ska miljön ha?

HUR GÖR VI?

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Hur utformar vi miljön?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?