Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling åk 3

Skapad 2018-09-10 18:07 i Malmaskolan Uppsala
Jorden och livets utveckling - från Big bang till Vikingatid.
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Livets utveckling

Innehåll

                                            

Innehåll:

Big bang, jordens födelse, skapelsemyter, jordskorpans plattor, landformer förändras, det första livet i havet, det första livet på land, dinosaurier, däggdjur, istiden, spår av istiden, de första människorna, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi, järnålder, vikingatid, tidslinjer samt begreppen dåtid/nutid/framtid.

 

 Målet med undervisningen är att eleverna ska:

·       Kunna beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

 

·       Kunna beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

 

·       I viss utsträckning kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

·       Kunna skriva faktatexter

 

·       Lära sig nya ord/begrepp

 

·       Kunna läsa faktatexter

 

·       Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling samt avslutning

 

 Innehåll i undervisningen:

 

·       Alla elever tillverkar varsin stor bok som handlar om ”Livets utveckling”. Boken innehåller faktatexter, berättelser  och bilder med anknytning till temat.

 

·       Läsande av och samtalande om faktatexter

 

·       Skrivande av egna faktatexter med hjälp av tankekartor/stödord

 

·       Skrivande av berättelser  

 

·       Illustrerande och skapande

 

·       Studiebesök

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: