Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6 2018-2019

Skapad 2018-09-10 18:22 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje. Fantasin sätter gränser.
Grundskola 4 – 6 Bild
I sexan kommer vi bland annat att lära oss om olika konstnärer från Europa och göra bilduppgifter som är inspirerade av dem och vi kommer att prata om olika sorters bilder och deras budskap.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

 • skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
 • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
 • presentera och berätta om dina bilder.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Du kommer att få prova på många olika tekniker att framställa bilder 
 • Du kommer att få prova på olika verktyg och redskap för att skapa former och bilder.
 • Du kommer att få undersöka och använda olika material 
 • Du kommer att få genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer.
 • Du kommer att presentera och berätta om egna bilder.

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skapa bilder så att budskapet framgår,
 • använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt,
 • presentera och berätta om dina egna bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: