Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debate

Skapad 2018-09-10 19:00 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Engelska
A debate is a formal discussion in which two teams argue on opposite sides of an issue. In short, it is an argument with rules.

Innehåll

 
Knowing how to summarize information and deliver it to an audience in a short amount of time are skills that will benefit you throughout your lives - in job interviews, work meetings and presentations, and anywhere you will need to present your point of view.  Being able to express yourself will also gain the respect of the people you meet in your life, both in career and non-work related instances. 
 
How the debate works: 

Topic

You will work in teams of two. Each team will be assigned a topic (subject) and a position (for/against).

Research & creating arguments 

Each team will research facts about the subject they were assigned. 

An important part of a debate is to guess what the other team might say. You will also create some possible arguments that the opposing team could use. 

During the debate

Step 1:

The affirmative side has 1 minute for their opening statement. State your arguments and begin the debate.

Step 2:

The opposite side has 1 minute to give their opening statement and rebutt on their oponents.

Step 3:

Person 2 from the affirmative side, answers and continue giving their arguments.

Step 4:

Person 2 from the opposing team continues.

Step 5:

Final statement from affirmative team

Step 6:

Final statement from negative team

Step 7:

Questions from the audience

Step 8:

Vote: which team won the debate?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
En - Debate

F
E
C
A
Förmåga att välja och använda texter från olika medier
Eleven har inte nått målet än
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och inter- aktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att formulera sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att uttrycka sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
-
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: