Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1-3

Skapad 2018-09-10 19:26 i Snesslinge skola Östhammar
Grundskola 1 – 3
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Ur LGR11

Innehåll

Att leva tillsamman

 • Vad är SO
 • Du och jag

• Vi samtalar regelbundet om hur man beter sig mot varandra och hur det känns i olika situationer.
• Vi tittar på trafikskyltar och lär oss om regler i trafiken.

Att leva i världen

 • Hur lekte man förr?
 • Tillåtet och förbjudet
 • Jobba tjäna pengar och vad har vi pengar till?
 • Vi bor i Sverige

• Vi pratar om barns olika uppväxtvillkor i världen, samt arbetar med FN:s barnkonvention.
* Vi bekantar oss med världskartan och pratar om miljöfrågor utifrån elevernas vardag.

* Vi pratar om och lär oss mer om högtider och traditioner.

Att undersöka verkligheten

• Vi tittar på var de olika eleverna i klassen bor och hur deras skolväg ser ut.
* Vi arbetar med enkla kartor, t.ex. över skolgården och närområdet.
* Vi pratar om dåtid, nutid och framtid genom att använda oss av tidslinjer.

Att leva i närområdet

* Vi tar reda på hur bl.a. räddningstjänsten fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: