Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och problemlösning

Skapad 2018-09-10 19:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Arbete kring tid, enheter och problemlösning
Grundskola 5 Matematik
Hur lång är en minut? Hur många timmar har 365 dygn och hur många sekunder går det på 24 timmar? Vad är ett kvartal? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Tid, enheter och problemlösning".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar
 • använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, analog, digital

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt i de olika delarna. Vi kommer bl.a. ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Du kommer även att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • uppskatta 
 • använda strategier vid problemlösning

Bedömning sker dels genom en diagnos och dels genom diskussioner med läraren. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Tid och räknesätt

Kunna uppskatta, jämföra och mäta tider
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att uppskatta, jämföra och mäta tider
Du har grundläggande kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider.Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om att uppskatta, jämföra och mäta tider. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Kunna välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar.
Du har grundläggande kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om att välja tidsenheter, göra enhetsbyte och beräkningar. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Kunna använda strategier vid problemlösning
 • Ma  A 6
Du behöver träna mer på att hitta strategier vid problemlösning.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: