Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk 7

Skapad 2018-09-10 20:03 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Här får du prova på olika utomhus aktiviteter och lära dig hantera olika redskap/material som gör att du känner dig trygg och kan ta hand om dig själv ute i naturen. På friluftsdagen får du också goda möjligheter till rekreation, avkoppling och tid att umgås med dina klasskamrater.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i hur man agerar i nödsituationer.

 

Centralt innehåll

Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Undervisning/arbetssätt

Lektioner utomhus i  närmiljön där eleverna får kunskaper om personlig utrustning (varm, torr och mätt).
Praktiskt användande av stormkök.
Information och diskussion om allemansrätten samt övn. i att slå knopar
Halv friluftsdag med friluftsaktiviteter.
Temahalvdag med ABC-första hjälpen.
Film om vattenvett med efterföljande diskussion.
Livräddning i vatten med den "förlängda armen".

 

Bedömning


Förmågan att anpassa sin klädsel vid aktiviteter utomhus.
Förmågan att anpassa vistelsen utomhus till gällande regler och ta hänsyn till naturen.
Förmågan att praktiskt använda friluftsmaterial.
Förmågan att hantera nödsituationer på land och i vatten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: