Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-09-10 20:20 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under läsåret för åk. 1 arbetar vi med matematik utifrån läromedlet Favorit Matematik 1B. Vi kommer att ta hjälp av materialet Busmusan, som är en liten mus som tillsammans med oss lär sig räkna och arbeta med problemlösning.

Innehåll

Vi arbetar med

Mål

KAPITEL 1

Vi repeterar talen 0 till 12

Talen 13, 14 och 15

Talen 16, 17 och 18

Talen 19 och 20

Hel timme

Halv timme

Mäta tid

Favoritsidor – laborativ övning

 

KAPITEL 2

Problemlösning

Vi repeterar uppdelning av tal

Tiotalsövergång från talen 8 och 9

Tiotalsövergång från talen 6 och 7

Tiotalsövergång från talen 2, 3, 4 och 5

Tiotalsövergång på tallinjen

 

KAPITEL 3

Subtraktion med tiotalsövergång

Subtraktion med tiotalsövergång från talen 11 och 12

Subtraktion med tiotalsövergångfrån talen 13 och 14

Subtraktion med tiotalsövergång från talen 15, 16, 17 och 18

Problemlösning

Sambandet mellan addition och subtraktion

Subtrahera och kontrollera

 

KAPITEL 4

Att mäta

Centimeter

Geometriska objekt

Punkt, linje och sträcka

Symmetri

 

KAPITEL 5

Tiotal

Ental och tiotal

Datalogiskt tänkande, talföljd, mönster och regel

Talen 0 till 100

Jämna och udda tal

Datalogiskt tänkande, symboler i instruktioner

Datalogiskt tänkande, loop och slinga

Sannolikhet

Vi repeterar 0-20

Vi repeterar talen 0 till 100

Varje kapitel innehåller laborativa sidor.

I slutet av varje kapitel finns repetition.

Vad har jag lärt mig?

Arbetsmetoder

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt,
 • diskutera och resonera matematik,
 • färdighetsträna i boken och via iPaden, via Vektor och Bingel mm.
 • befästa och resonera runt begreppen,
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp,

Du kommer också att få titta på UR:s serie Matematiklandet.

Bedömning

Du får visa vad du kan:

 • i det dagliga arbetet, både enskilt och i grupp,
 • genom diagnoser,
 • skolverkets bedömningsstöd skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk. 1.

Taluppfattning

1. ramsäkna
ramsräkna 0-100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska ramsräkna 0-100.
Du kan ramsräkna 0-100.
2. ramsräkna
räkna baklänges från 20 ner till 0
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna baklänges från 20 ner till 0.
Du kan räkna baklänges från 20 ner till 0.
3. positionssystemet inom talområde 0 - 20
talgrannar 1-20
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa talgrannar.
Du kan redovisa talgrannar.
4. addera
addera tal inom talområd 0-10
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du addera tal inom talområd 0-10.
Du kan addera tal inom talområd 0-10.
5. subtraktion
subtrahera tal inom talområd 0-10
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du subtraherar tal inom talområd 0-10.
Du kan subtraherar tal inom talområd 0-10.
6. talområde 0-100
läsa och skriva talen 0-100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa och skriva talen 0-100.
Du kan läsa och skriva talen 0-100.
7. begrepp
dubbelt och hälften inom talområdet 0-12 med laborativt material
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du redovisar dubbelt och hälften med laborativt material inom talområdet 0-12 .
Du kan redovisar dubbelt och hälften med laborativt material inom talområdet 0-12.
8. begrepp
> och < större än och mindre än inom talområdet 0-20
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa större än och mindre än.
Du kan redovisa större än och mindre än.
9. 2- hopp
ramsräkna 2-hoppen, 2, 4, 6 osv till 20
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska ramsräkna 2-hoppen, 2, 4, 6 osv.
Du kan ramsräkna 2-hoppen, 2, 4, 6 osv.
10. 10-hopp
ramsräkna 10-hoppen, 10, 20, 30 osv till 100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska ramsräkna 10-hoppen, 10, 20, 30 osv.
Du kan ramsräkna 10-hoppen, 10, 20, 30 osv.
11. positionssystemet
storleksordna tal inom talområdet 0-100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska storleksordna tal inom talområdet 0-100.
Du kan storleksordna tal inom talområdet 0-100.
12. Ordningstalen
första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde. åttonde, nionde och tionde plats.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska använda ordningstalen.
Du kan använda ordningstalen.

Kapitel 1

1.1 problemlösningsuppgifter
huvudräkningsuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
Du kan visa rätt svar vid huvudräkningsuppgift.
1.2 klockan
halv och hel timme
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa för halv och hel timme.
Du kan redovisa för halv och hel timme.
1.3 klockan
tid om en timme
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa vad klockan är om en timme.
Du kan redovisa vad klockan är om en timme.
1.4 pengar
summera pengar utifrån en bild
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska summera pengar.
Du kan summera pengar.
1.5 addera
addera inom talområde 10-20
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska addera inom talområde 10 till 20.
Du kan addera inom talområde 10 till 20.
1.6 subtrahera
subtrahera inom talområdet 10-20
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska subtrahera inom talområdet 10 till 20.
Du kan subtrahera inom talområdet 10 till 20.
1.7 problemlösning
textuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa en textuppgift.
Du kan redovisa en textuppgift.

Kapitel 2

2.1 problemlösningsuppgifter
huvudräkningsuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
Du kan ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
2.2 tallinje
redovisa addition med hjälp av tallinje
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa addition med hjälp av tallinje.
Du kan redovisa addition med hjälp av tallinje.
2.3 pengar
summera en summa pengar
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska summera en summa pengar.
Du kan redovisa hur mycket en summa pengar är.
2.4 tiotalsövergång
addera över tiotal från 6 och 7 samt 8 och 9
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska addera över tiotal från 6 och 7 samt 8 och 9.
Du kan addera över tiotal från 6 och 7 samt 8 och 9.
2.5 problemlösningsuppgift
visar uträkning i addition utifrån textuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa uträkning i addition vid textuppgift.
Du kan redovisa uträkning i addition vid textuppgift.
2.6 problemlösningsuppgift
visar uträkning i addition utifrån textuppgift samt redovisar med bild
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa uträkning i addition samt rita bild vid textuppgift.
Du kan redovisa uträkning i addition samt rita bild vid textuppgift.

Kapitel 3

3.1 problemlösningsuppgift
huvudräkningsuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
Du kan visa rätt svar vid huvudräkningsuppgift.
3.2 subtraktion
redovisa subtraktionsuppgift med tiotalsövergång med tallinje
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa subtraktionsuppgift med tallinje.
Du kan redovisa subtraktionsuppgift med tallinje.
3.3 addition
redovisa additionsuppgifter med talbilder
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa addition med talbilder.
Du kan redovisa addition med talbilder.
3.4 Samband mellan addition och subtraktion
visar hur addition och subtraktion hör ihop
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa hur addition och subtraktion hör ihop.
Du kan redovisa hur addition och subtraktion hör ihop.
3.5 problemlösningsuppgift
visar uträkning med subtraktion utifrån textuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa uträkning med subtraktion vid textuppgift.
Du kan redovisa uträkning med subtraktion vid textuppgift .

Kapitel 4

4.1 problemlösningsuppgift
huvudräkningsuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
Du kan visa rätt svar vid huvudräkningsuppgift.
4.2 mäta med linjal
mäta sträckor
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska mäta sträckor.
Du kan mäta sträckor.
4.3 geometri
geometriska objekt som t.ex. cirkel, rektangel, kvadrat, romb och triangel
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska namnge geometriska objekt.
Du kan namnge geometriska objekt.
4.4 symmetri
rita symmetrilinje genom figurer
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska rita symmetrilinje genom figurer.
Du kan rita symmetrilinje genom figurer.

Kapitel 5

5.1 problemlösningsuppgift
huvudräkningsuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska visa rätt svar vid en huvudräkningsuppgift.
Du kan visa rätt svar vid huvudräkningsuppgift.
5.2 positionssystemet inom talområde 0 - 100
addera inom talområde 0-100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska addera inom talområdet 0-100.
Du kan addera inom talområdet 0-100.
5.3 positionssystemet inom talområde 0 - 100
talgrannar
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa talgrannar.
Du kan redovisa talgrannar.
5.4 begrepp
dubbelt och hälften inom talområdet 0-12
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du redovisar dubbelt och hälften inom talområdet 0-12 .
Du kan redovisa dubbelt och hälften inom talområdet 0-12 .
5.5 begrepp
större än och mindre än inom talområdet 0-100
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa större än och mindre än.
Du kan redovisa större än och mindre än.
5.5 problemlösningsuppgift
visar uträkning i subtraktion utifrån textuppgift
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska redovisa uträkning i addition och subtraktion vid textuppgift.
Du kan redovisa uträkning i addition och subtraktion vid textuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: