Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedier

Skapad 2018-09-10 21:03 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
För att få veta vad som händer både i Sverige och i resten av världen använder vi oss av massmedia. Det här arbetsområdet handlar bland annat om hur massmedier är uppbyggda och fungerar i demokratier och diktaturer.

Innehåll

Syfte:

- Att du får en fördjupad förståelse över hur olika massmedier är uppbyggda och fungerar

- Att du fördjupar din förståelse kring hur massmedier kan användas av olika personer för olika syften.

- Att du får en ökad medvetenhet om både möjligheter och risker kopplade till framväxten av internet och sociala medier 

Planering: När, vad, hur?

Tidsplan: v.37-39/40 

Vecka 37 diskuterar vi valresultatet och introducerar massmedias uppgifter i samhället samt olika typer av massmedier. 

Vecka 38 Arbetar vi med massmedier i demokrati och diktatur, källkritik och de pressetiska reglerna. 

Vecka 39  Fortsätta arbeta med mediernas roll i samhället samt göra en bedömningsuppgift.

 

Som vanligt under SO-lektionerna kommer vi att variera hur vi arbetar. Det kommer att bli genomgångar, filmer med efterföljande diskussioner, gruppdiskussioner osv. Jag kommer att lägga ut de flesta av de genomgångar och filmer vi ser i länktipset som ni hittar i slutet av planeringen. Det kan också vara så att jag lägger ut en lärargenomgång som handlar om det vi diskuterade eller jobbade med under lektionen. (Det är alltså inte nödvändigt att titta på alla länkar som ligger där.)  

Så visar du vad du lärt dig?

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
* vad massmedia är
* skillnaden mellan massmedia i ett demokratiskt- och diktatoriskt land 
* lagar som styr massmedia
* jämföra olika källor för att avgöra om innehållet är trovärdigt eller inte
* Public service och kommersiella medier

* reflektera över reklams påverkan 

 

Länktips (uppdateras kontinuerligt under momentet)

Introduktionsfilm massmedia

Källkritik bildövning

 

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor till prov v.39

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Massmedier

E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Undersöka och beskriva samband inom och mellan strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Demokratiska värden och processer
Kunskaper om demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: