Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte ht Pilesexan

Skapad 2018-09-10 21:15 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.
Grundskola 6 Matematik
En tärning är en kub och en kula är ett klot! Men är en pyramid en tetraeder? Och vad var nu skillnaden mellan omkrets och area? Hur mycket pengar sparar jag nu när det är 40% rea? Det här vill jag såklart veta allt om!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

Under höstterminen kommer vi att arbeta med sju olika områden.

Decimaltal- i 4 veckor

Procent och sannolikhet- i 3 veckor

Geometri - 2 veckor

Proportionalitet - 1 vecka

Koordinatsystem och lägesmått- i 3 veckor samt

Algebra - i 3 veckor

 

 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • ha cirkelmatte med olika stationer
 • spela NCM:s spel "Sänka skepp" samt "Koordinatspelet fyra på rad"
 • använda elevspel och bingel
 

 

Bedömning

Du ska vara aktiv på lektionerna och delta i våra mattesamtal. 
Du ska visa vad du kan på våra olika stationer när vi har cirkelmatte.
Du får göra diagnoser och provräkningar för att visa att du befäst kunskaperna.
Du får göra uppdrag på Bingel, där du visar att du befäst kunskaperna.

 

Språkmål

Kunna läsa och förstå instruktionerna till spelen "Sänka skepp och "Koordinatsystemet fyra på rad".
Kunna förstå vilka ord som är betydelsebärande och förbättra vår läsförståelse genom träning av textuppgifter och problemlösningsuppgifter.

 

Begreppslista

Heltal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, fjärdedel, femtedel, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk, area, omkrets, höjd, bas, parallellogram, parallelltrapets, tetraeder, cylinder, kon, liksidig- likbent- rätvinklig- spetsvinklig- och trubbvinklig triangel,  diagonal, radie, medelpunkt, proportionalitet,  typvärde, medelvärde, median, koordinater, koordinatsystem, origo, x-axeln, y-axeln, rät linje, obekanta tal, algebraiska uttryck.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik höstterminen Pilesexan

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Matematiska metoder
Jag kan t ex hur man räknar kort division, hur man räknar ut area och omkrets hur man räknar ut medelvärde mm
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag använder metoder som är grundläggande inom området.
Jag väljer och använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Jag väljer och använder metoder i nya uppgifter och situationer.
matematiska begrepp:
Jag kan förstå och använder mig av begreppen inom de område vi arbetar med. T ex jämföra och storleksordna tal i bråk- och procentform och beräkna sannolikhet.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag förstår och använder grundläggande begrepp inom arbetsområdet.
Jag förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Jag förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Problemlösning
Jag kan formulera och lösa problem.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem, t ex rita en bild, gör en tabell mm.
Jag väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Jag väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Samtala, föra och följa resonemang
Jag kan samtala, motivera och resonera muntligt och skriftligt.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
för matematiska resonemang använder jag begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett enkelt sätt. Mina motiveringar påbörjar korrekta slutsatser. Jag bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt
Jag anpassar mitt sätt att uttrycka mig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Mina motiveringar leder fram till korrekta slutsatser Jag bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt. Min tankegång är lätt att följa
Jag anpassar väl mitt sätt att uttrycka mig på så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett väl fungerande sätt. Mina motiveringar leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter. Jag vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang. Min tankegång är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: