Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Elsa 12 och han som heter Eddie, Eddie 12 och hon som heter Elsa

Skapad 2018-09-10 21:43 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Under ett par veckor framöver kommer vi att läsa boken "Elsa 12 och han som heter Eddie, Eddie 12 och hon som heter Elsa" skriven av Thomas Halling både i grupp och individuellt.

Innehåll

Tidsperiod: v 38-42, v 47-48

Så här kommer vi att arbeta:

Målet är att öva oss i att läsa en skönlitterär text, diskutera och fundera över innehållet, koppla det till egna tankar och studera sättet författaren skriver på.

Under läsningen (ett tillfälle/vecka) kommer vi att bearbeta boken med hjälp av olika moment och frågor samt avslutningsvis skriva en recension enligt mall. Frågorna finns i Google Classroom och svaren skriver ni i ett tilldelat dokument, en DIGITAL LÄSLOGG. Även mallen för recensionen kommer läggas ut där.

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
- kunna sammanfatta den text du har läst.
- kunna tolka den text du har läst och föra resonemang om tydligt framträdande budskap.
- beskriva din upplevelse av läsningen.
- vara delaktig i diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

(Se kunskapskraven nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: