Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-09-10 22:42 i Vikarbyns skola Rättvik
Stormaktstiden
Grundskola 5 Historia

Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på filmer.

- Läsa i läroboken.

 - Vi samtalar och reflekterar.

- Ni kommer få uppgifter att arbeta med i arbetsboken men även enskilda frågor att arbeta med.

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik.

Det här ska du kunna:

-Kunna beskriva hur levnadsvillkoren för män, kvinnor och barn såg ut på Stormaktstiden och kunna jämföra detta med hur det ser ut i samhället idag.

-Kunna förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

-Kunna använda källor av olika slag och samla och bearbeta information.

Vi kommer att ta upp:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

-Förklara ord och begrepp från den här tiden.

Jag kommer att bedöma:

-Din förmåga att jämföra levnadsvillkoren på Stormaktstiden med hur det är idag.

-Din förmåga att förklara hur händelser på Stormaktstiden har påverkat hur vi har det idag.

-Din förmåga att använda historiska källor, samt hur du sorterar och bearbetar information.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor - Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Hur du använder ord och begrepp
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du använder många ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hur du hanterar information och hur du genomför dina uppgifter
Du visar att du förstår innehållet i stora drag. Du formulerar dig delvis med egna ord.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta detaljer. Du kan till största del formulerar dig med egna ord. Arbetet följer oftast den struktur som finns i källorna.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer. Du formulerar dig självständigt. Arbetet en struktur som inte är bunden till källorna.
Hur du presenterar kunskaper, tankar och åsikter
Du resonerar på ett enkelt sätt. Du resonerar ur ett perspektiv. Ditt resonemang består av ett led.
Du resonerar till viss del på ett relevant sätt och underbyggs till största delen av fakta Du resonerar ur några perspektiv. Ditt resonemang är uppbyggt av några led.
Du resonerar till helt och hållet relevant och logiskt. Ditt resonemang är till alla delar underbyggt av fakta. Du resonerar ur många olika perspektiv. Ditt resonemang är uppbyggt av flera led.
Hur du tlkar, förklarar, gör jämförelser samt visar på samband
Du reflekterar kring det du lärt dig. Du gör några enkla kopplingar till dig eller din omvärld. Du visar på enkla relevanta samband.
Du reflekterar kring det du lärt dig. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör några relevanta kopplingar till dig eller din omvärld. Du gör jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta förhållandevis komplexa samband.
Du reflekterar kring det du lärt dig. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör några avancerade kopplingar till dig själv och din omvärld. Du gör avancerade jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta komplexa samband.
Hur du resonerar, löser problem och väljer strategier
Du kan till viss del avgöra vad som är rimligt. Med visst stöd väljer du metod för uppgiften. Du har en enkel plan för genomförandet. Med visst stöd reflekterar över din insats.
Du kan i de flesta fall avgöra vad som är rimligt. Du gör ett medvetet val av metod för uppgiften. Du har en medveten strategi för genomförandet. Du reflekterar över din insats.
Du kan göra vad som är rimligt och motiverar tydligt varför. Du gör ett välmotiverat val av metod för uppgiften. Din strategi är tydlig och väl anpassad för uppgiften. Du tar med dina kunskaper in i andra arbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: