Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Bibbi

Skapad 2018-09-11 08:35 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Vi arbetar med babblaren Bibbi som gillar matematik och problemlösning.

Innehåll

Nuläge

Vi utgår ifrån där barnen är just nu och bygger vidare på deras intressen. Barnen gillar att bygga, sortera och mäta. 

Mål 

Vår tolkning av läroplanens mål: 

 • Då vi utgår ifrån barnens intresse för Babblarna så skapar vi ett gott klimat och gör att lärandet blir roligt och givande för barnen. 
 • Att påvisa och stärka barnens matematiska tänkande genom olika matematiska tankesätt som bland annat: konstruktion, sortering, antal, mätning,  räkneramsa, former och rumsuppfattning. 
 • Vi vill utmana barnens sätt att tänka genom att finnas nära till hands och kan ställa följdfrågor till barnen i leken och planerade aktiviteter. 

Syfte 

Att väcka intresset för matematiken och göra barnen medvetna om vad matematik är på ett lekfullt sätt. 

 

Genomförande 

 • Introducera Bibbi och hennes personlighet i gemensam samling. 
 • Studera hur Bibbi ser ut genom bla. färg och form och sedan måla av den.
 • Göra olika konstruktioner både med och utan Bibbis hjälp.
 • Skapa en miljö som inspirerar och inbjuder till matematiskt tänkande. ex. siffror på väggen, nya pussel och pluppar.
 • Samling innan lunchen med sånger med rörelser, rim och ramsor och sagor. Valt efter barnens intressen samt blandat med fokus på matematik.

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och anteckningar. Detta publiceras sedan i avdelningens lärlogg samt i barens egna lärloggar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt när de olika aktiviteterna genomförts.

Ansvar

Hela arbetslaget har ansvaret.  

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: