Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska sp7:1 2019 - 2020

Skapad 2018-09-11 09:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under denna läsår kommer du arbeta med: att skriva ett brev där du berättar allt om dig själv och din omgivning. att läsa, skriva, lyssna och prata om den spanktalande världen. att berätta/skriva om din fritid och om en vanlig skoldag. att berätta/skriva om dina vänner, din skola och din familj. att berätta vad du ska göra. att säga/skriv att du måste göra något. att läsa, skriva och berätta om Sverige

Innehåll

Så här ska vi arbeta

-Vi arbetar med texterna i Vale 7 samt övningar kopplade till dessa.
-Vi skriver egna texter av olika slag (t.ex. dialoger, brev, faktatexter, mm)
- Vi lyssnar på talad spanska från olika delar av världen.
-Vi talar spanska så mycket som mpjligt under lektionerna i större eller mindre grupper.
- Vi ser filmer kopplade till ämnet.

Detta kommer att bedömas:

 

•Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal. •Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag. •Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt  aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt •Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag. •Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen. •Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.

Matriser

M2
Bedömning Moderna språk år 7-9

Lyssna
- Lyssnar på läraren - Lyssnar på texterna - Hörförståelse, både övning och test.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter. - Inlärning av ord och fraser.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/Samtala
- Deltar muntligt i klassrummet. - Arbeta med ditt uttal. - Använder spanska när du kommunicerar.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan tysktalande länder och Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: