Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt

Skapad 2018-09-11 10:33 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under vecka 38 - 39 arbetar vi med debatter. Redovisningar startar v. 39.

Innehåll

Under v. 38-39 kommer ni att få, två och två, förbereda argument för eller emot ett givet ämne, och därefter debattera mot ett annat par.


Tänk på att:

Förbered argument som styrker ert ämne.

Försök värdera era argument, och tänk ut vilken ordning de ska komma. Ni vill gärna avsluta med ert starkaste argument.

Fundera på vad "motståndarna" kan tänkas säga, och förbered svar till deras argument.

Träna på att använda röst och kroppsspråk för att förstärka ert budskap.

Anpassa språket till syftet och mottagarna. Ni vill övertyga motståndare och lyssnare om att ni har rätt, men ändå hålla god ton. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Debatt

E
Eleven:
C
Eleven:
A
Eleven:
Innehåll
- har förberett några argument för/emot ett givet ämne - klarar i viss utsträckning av att hålla sig till ämnet
- har förberett några utvecklade argument för/emot ett givet ämne - klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
- har förberett några väl utvecklade argument för/emot ett givet ämne - klarar väl att hålla sig till ämnet
Framförandet
- läser innantill
- talar tydligt och använder endast manus som stöd
- talar fritt och visar stor säkerhet genom att till exempel variera rösten och debattera engagerat
Kommunikation
- upprätthåller i viss utsträckning debatten genom att ta upp sina egna argument
- upprätthåller debatten relativt väl genom att lyssna, turas om och genom att koppla det som sägs till ämnet och vad "motståndaren" har sagt
- upprätthåller debatten väl genom att lyssna, turas om och genom att kommentera, motargumentera, ställa frågor samt jämföra olika åsikter
Språk
- använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
- använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
- använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: