Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA: Förklarande text

Skapad 2018-09-11 12:08 i Björkbergsskolan Hudiksvall
En planering kring instruerande text som utgår ifrån Zick zack åk 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Förklarande texter läser du ofta i skolan på NO- och SO-lektionerna. Syftet med sådana texter är att läsaren ska få kunskap om varför eller hur något sker. I Zick-Zack handlar de förklarande texterna vi undersöker, och så småningom skriver, om olika naturfenomen som jordskalv, vulkanutbrott, glaciärer och gejsrar.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa, undersöka och analysera flera olika förklarande texter om naturfenomen.
 • träna på sambandsord
 • träna på tidsord
 • träna på att skriva verb i presens
 • träna på att skriva i opersonlig form
 • lära dig vad ämnesspecifika ord är
 • träna på att skriva i logisk ordning
 • träna på att använda rätt struktur (rubrik, inledning med definition, förklaring i tydliga steg, sammanfattande avslutning)
 • träna på att skriva meningar som innehåller både huvudsats och bisats
 • gemensamt skriva en förklarande text i om hur en glaciär bildas.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • själv bearbeta och strukturera en texten "Så växer potatis"
 • bedöma en klasskompis text efter en checklista.
 • bearbeta din text utifrån kompisens respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: