Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget

Skapad 2018-09-11 14:02 i Fridhems förskola Hudiksvall
Förskola
I detta arbete kommer vi att arbeta med jaget och frågan, vem är jag? Detta för att stärka barnets egna jag och öka tilliten till sin egen förmåga. Vi vill utveckla barnens självkänsla och grundtrygghet. Vi vill även ge möjlighet om förståelsen för allas lika värde och rättigheter.

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning och sin motorik. Vi vill att barnen ska bli medvetna om vem "jag" är.

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper

Både på samling och i vardagen. Genom observationer och samtal med barnen.

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

På samlingar och i samtal tas barnens idéer tillvara. Alla pedagoger är ansvariga.

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?
Dokumentations och utvärderingsmetoder.

Genom bilder/foton, skapande metoder, reflektioner med barnen och i Unikum.

_______________________________________________________________________________________

Frågor att besvara i din reflektion:
Har vi nått våra mål och vilka resultat kan vi se? Vi har nått vårat mål.Vi kan se att barnen utvecklat sin självkänsla och tilltro till sin egen förmåga, tex vid påklädning,hjälpa varandra och bli mer självgående.
Beskriv barnens inflytande och delaktighet. Barnen blir lyssnad på och barnen får möjlighet att använda sina nya erfarenheter och utveckla dom vidare. Barnen uttrycker vad dom vill både verbalt och genom stödtecken.


Frågor att besvara i er analys:
Varför blev det som det blev? Medvetna pedagoger som ser varje tillfälle som ett lärande.
Hur vet vi att vi nått de här resultatet? Vi ser det på barnens utveckling i den dagliga verkligheten.
Vilka fakta bygger vi det på? Genom kunskap och beprövad erfarenhet.
Hur går vi vidare? Vi fortsätter jobba vidare som vi gör nu.

________________________________________________________________________________________

Fyll i nedan vilka kopplingar till mål i Lpfö 98 som berörs samt vilka förmågor vi vill stimulera.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: