👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla snigel

Skapad 2018-09-11 14:24 i Tallbackens förskola Norrtälje
Sniglar
Förskola
Sniglar som sakta kryper fram på hösten.. Vi ser många sniglar på våra utflykter. vad äter dom? varför ska den lilla snigeln akta sig? Varför har inte alla sniglar hus?

Innehåll

 

Sammanfattning

Vi har startat upp ett projekt om sniglar utifrån barnens intresse. Projektet innebär att vi kommer att vara mycket ute i skogen för att studera sniglar men att vi även vill ta in sniglar för att kunna studera dom närmare. Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sina kunskaper kring naturvetenskap och hållbar utveckling. Alla barn kommer att delta i projektet men i mindre grupper. Barnen har olika erfarenheter kring sniglar men alla barn känner igen sången om "Lilla snigel". Projektet startas upp genom att gå ut i skogen minst 1gg i veckan.

Vad?

Projektet kommer att innehålla mycket utevistelse i natur och skog. Vi kommer även att skapa ett snigelterrarium inomhus där vi kan studera sniglarna närmare. I projektet kommer barnen få möta flera olika uttrycksformer såsom musik, böcker och skapande verksamhet.

Vi kommer att arbeta med flera olika ämnesområden inom temat sniglar. Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper inom matematik (bl.a. att räkna, sortera, förstå/använda lägesord, se mönster, jämföra, färger och storlek), Motorik/hälsa/rörelse genom att använda kroppen och öva upp balans och grovmotorik när vi tar oss fram genom skogen. Vi vill också att barnen ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom naturvetenskap och hållbar utveckling (bl.a. genom att gå ut i skogen och benämna olika växter och djur och genom att sätta ord på naturvetenskapliga fenomen, samt genom samtal med barnen kring hur människor och natur påverkar varandra och att vi behöver vara rädda om allt levande och ta hand om vår miljö tex genom att plocka skräp).

Vi har valt detta projekt eftersom vi har sett att barnen har visat ett intresse för sniglar när vi är utomhus. Barnen har visat glädje när de har hittat en snigel och de vill gärna visa för sina kamrater och oss pedagoger. Vi har sett en nyfikenhet hos barnen för att upptäcka sniglar i sin närhet och att få veta mer om dom. 

Varför?

Vårt syfte med projektet är att utgå från barnens intresse och att de ska ha inflytande över verksamheten. Genom detta projekt så vill vi skapa möjligheter för barnen att utveckla sina kunskaper i naturvetenskap och kunnande om djur och växter utifrån barnens. Vi vill även skapande en förståelse för hållbar utveckling och hur vi människor kan bidra till den t.ex genom att inte slänga skräp i naturen. Vi vill ta tillvara på barnens intresse för matematik och bland annat räkna, sortera och jämföra sniglarna. Barnen får möjligheter att utvecklas sin grovmotorik och balans i skogen.

 

Vem/vilka?

Alla barn och pedagoger kommer att delta i projektet och de kommer att arbeta i två olika grupper. Barnen har sedan tidigare olika erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Ettåringarna har inte så mycket erfarenheter av sniglar medans vi ser att två-treåringarna redan har en del kunskaper som vi kan arbeta utifrån. Barnen är vana att gå på utflykt till skogen med förskolan. Alla barn känner igen sången om "lilla snigel".

Hur?

Projektet startas upp med att sjunga om snigeln och genom att gå utflykter till skogen minst 1gg i veckan. Vi tar med hinkar som barnen kan bära och plocka i saker från skogen som de tycker är intressanta.

Lärandet sker genom utforskande av skogen och genom att studera sniglarna. Mycket av lärandet sker genom samspel och samtal där barnen kan utbyta erfarenheter och kunskaper men också genom planerade aktiviteter. Lärandet får lekas fram i olika sammanhang och vi kan ta reda på mer fakta om sniglar genom att låna böcker på biblioteket, genom att söka på lärplattan, titta på film eller fråga någon som vet mer. Barnen får större möjligheter att lära av varandra och mer tid att själva utforska sniglarna under hela dagen om vi tar in dom i förskolans lokaler i ett snigelterrarium.

Vi pedagoger behöver följa barnen för att se hur deras intressen utvecklas och åt vilket håll projektet ska gå. Vilka frågeställningar har barnen? och vad det är med sniglarna som barnen tycker är intressant? (är det t.ex. slemmet, snäckan eller att dom kan klättra). Vi behöver ta reda på vad det är barnen vill söka nya kunskaper kring? Vi pedagoger behöver vara lyhörda för barnens funderingar och hypoteser så att vi vet hur vi kan arbeta vidare (t.ex. ett barn kanske tänker att sniglar äter äpplen, då kan vi prova att ge snigeln ett äpple för att se om det stämmer). Vi pedagoger behöver inte alltid ge alla de rätta svaren utan vara en medforskare tillsammans med barnen, där vi provar oss fram och lär oss tillsammans.

 

Uppgifter

 • Ett hus till sniglarna

 • Fakta

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016