👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i HKK HT-18

Skapad 2018-09-11 14:28 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I HKK den här terminen kommer vi att arbeta med säkerhet i hemmet, måltidsplanering, olika tekniker och tillagningssätt för grundläggande matlagning. Vi kommer även att öva på ämnesspecifika begrepp (som redning, bakning, jäsning, gräddning, steka, koka, sjuda...) . Vi kommer även att prata om budget. År 7-9 kommer även att ha separat undervisning om konsumenträtt.

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering

 

i Hem- och konsumentkunskap.

 

HT-18

 

 

 

 

 

 

 

Tidsperiod

Höstterminen 2018

 

Grundsärskola åk 7-9

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (Lsär-11)

 

Centralt innehåll

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. Hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Handla över Internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Tvätt och rengöring och olika rutiner och metoder för detta.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.         
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.                

 

(Lsär-11)

 

Grundsärskolan åk 1-6

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (Lsär-11)

 

Centralt innehåll

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag.
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider.
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

 

(Lsär-11)

Mål – Vad ska jag lära mig?

Du ska…

 • Kunna läsa och följa olika slags recept.
 • Kunna planera och organisera en måltid från inköpsplanering till färdig måltid.
 • Känna till vad en god hygien i ett kök innebär.
 • Se till att hålla en god hygien i köket, både i skolköket och i hemmet.
 • Känna till några begrepp som används i köket och vid matlagning.
 • Känna till sambandet mellan mat och hälsa.
 • Känna till några begrepp som rör konsumenträtt och privatekonomi.
 • Kunna planera och tillaga en måltid utifrån olika förutsättningar.

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Baka och laga mat utifrån olika slags recept och förutsättningar (t ex religion, livsstil, situation eller allergi).
 • Planera en måltid genom att välja recept, skriva en inköpslista och sedan tillaga en måltid.
 • Träna begrepp genom att titta på filmer och diskutera.
 • Vi kommer att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt. 


(Se detaljerad planering)

 

Förmågorna – The Big 5

 

Analysförmågan tränas då vi diskuterar under processen, när vi lagar mat eller arbetar teoretiskt, vad vi gör samt när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

Kommunikation tränas när vi samtalar vid matlagning, vid genomgångar eller andra samtal.

Begreppsförmågan tränar ni när vi använder oss av olika tillagningsmetoder, läser recept, studerar konsumenträtt och privatekonomi.

Procedurförmågan tränas till exempel när ni övar på hantverkskunnandet i matlagning, bakning och rengöring.

Den metakognitiva förmågan tränas bland annat när ni svarar på de tre frågorna: ”Vad har jag lärt mig idag?”, ”Hur fungerade samarbetet?” samt ”Vad kan jag göra bättre nästa gång?” i era böcker i slutet av varje lektion.

 

Bedömning

·       Bedömningen kommer främst att ske formativt genom handledning i det praktiska arbetet av lärare/pedagogisk personal tll elev. I det praktiska arbetet kan vi tillsammans med eleven resonera om målet med undervisningen samt visa på hur eleven utvecklas.

·       Bedömningen sker också summativt när vi gör en sammanställning av elevernas lärande. Vid till exempel betygsättning och inför IUP-samtal.

·       Bedömningsmatriser kommer att användas, dessa kopplas till planeringen i Unikum. 

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentskap, kunskapskrav för grundsärskolan 1-6

E
C
A
Mat, målttider och hälsa
Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider
Konsumtion och ekonomi
Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsum­tionsval och handlingar i hemmet.
Miljö och livsstil
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, be¬grepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser

Hkk
Kunskapskrav hkk åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Måltider
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel & metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
Vardagliga uppgifter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
Konsumtionsval
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Konsumentfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.