Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2018-09-11 14:43 i Esperedskolan Halmstad
Vi lär os naturen och dess djur. Hur fungerar fotosyntes, nedbrytning och näringskedjor?
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi NO (år 1-3)
Djur och natur i Sverige

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du få bekanta dig med begrepp som djurs livscykler, nedbrytning, pollinering, ekosystem samt olika växter och djurs livsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi Ke
Naturen NO åk 4

Det här NO-området handlar om vad som händer i naturen på hösten och vintern. Hur växter och djur gör för att klara av den kalla vintern.

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Du ska kunna använda biologins begrepp när du pratar om naturen.
Du kan med stöd använda biologins begrepp.
Du använder till viss del biologins begrepp när du pratar om naturen.
Du använder biologins begrepp när du pratar om naturen.
Du ska känna till vad som är speciellt för olika djur-, växt- och svamparter. T ex att fåglar har näbb och vingar och att ett däggdjur föder levande ungar.
Du har viss kunskap om vad som är speciellt för olika djur-, växt- och svamparter.
Du har grundläggande kunskaper om vad som är speciellt för olika djur-, växt- och svamparter.
Du har goda kunskaper om vad som är speciellt för olika djur-, växt- och svamparter.
Du ska kunna beskriva livsvilkoren för ett djur som lever i Sverige.
Du kan med visst stöd beskriva ett djurs livsvillkor. Du har med viss hjälp sökt fakta och skrivit en text om ett djur som lever i Sverige.
Du har på ett grundläggande sätt visat att du kan beskriva ett djurs livsvillkor. Detta har du gjort genom att söka fakta och skriva en text om ett djur som lever i Sverige.
Du har på ett utvecklat sätt visat att du kan beskriva ett djurs livsvillkor. Detta har du gjort genom att söka fakta och skriva en text om ett djur som lever i Sverige.
Du ska känna till vad begreppen fotosyntes, nedbrytning, pollinering och ekosystem är.
Du känner till något av begreppen fotosyntes, nedbrytning, pollinering och ekosystem.
Du känner till vad begreppen fotosyntes, nedbrytning, pollinering och ekosystem är.
Du känner till och kan redogöra för vad begreppen fotosyntes, nedbrytning, pollinering och ekosystem är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: