Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Clio: Kartkunskap, namngeografi och klimatzoner

Skapad 2018-09-11 14:51 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Geografi
I det här arbetsområdet får eleverna bekanta sig närmare med olika typer av kartor, satellitbilder och geografiska informationssystem. Tyngdpunkten ligger dels på att förstå hur kartor är uppbyggda och fungerar, dels på hur de används.

Innehåll

Vecka 34-36: Kartkunskap

det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur kartor fungerar och vilka olika kartor som finns. Du får också träna på att skapa kartor, läsa av kartor och använda dem för att presentera information om olika platser.

Vecka 37-38: Namngeografi

I det här området kommer vi jobba med att bygga upp din världsbild kopplad till kartor. Namngeografin fokuserar på världsdelar, världshav, länder och huvudstäder, och även sjöar och bergskedjor behandlas.

Vecka 39-41: Klimatzoner

I det här arbetsområdet ska du lära dig förstå skillnaden mellan väder och klimat. Du kommer även att arbeta med vilka de fyra klimatzonerna är och vad som kännetecknar dem. Syftet är att du ska kunna resonera om hur livet för människor i klimatzonerna ser ut. Du ska även arbeta med att samla fakta och öva på att använda geografiska verktyg.

Du ska kunna

 

  • Använda geografiska begrepp.

  • Undersöka omvärlden med kartor, geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. Föra resonemang om källor.

  • Ha kunskaper om världsdelarnas namngeografi och då beskriva lägen och storleksrelationer.

  • Ha kunskaper om samspelet människa, samhälle och natur, och visa det genom att resonera om orsaker och konsekvenser.

Bedömning

Praktiska övningar i skolan och hemuppgifter

Skriftligt prov

 

 

Matriser

Ge
Kartkunskap - Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: