👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1

Skapad 2018-09-11 15:18 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 Matematik
Vilka är talen upp till 10? Hur skriver man och räknar med siffrorna? Vilka är talens grannar och hur kan man dela upp dem? Vad betyder dessa tecken +, - , = , > och < ? Detta och mycket annat ska du få lära dig inom detta arbetsområde.

InnehållBedömning:
Du visar vad du lärt dig genom att laborera, delta i samtal och använda mattespråk t ex i boken.

Du skriver läsliga siffror.

Du visar dina kunskaper i en diagnos efter avslutat kapitel.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
HT -18

v. 34-38  siffrorna 0-5, skriva och dela upp

v. 39-41  addition, sifforna 6-8, dubbelt

v. 42-45 talen 9-10, större än/mindre än, subtraktion 0-5

v. 46- 48 mönster, talraden 1-12, addition 0-10, strategier, klockans hela timmar

v. 49-51 udda/jämna tal, subtraktion 0-10, strategier, längd

 

Språkmål:
Förstå och använda de matematiska begreppen nedan.

 

Begreppslista:
addition

subtraktion

likhetstecken

dubbelt/hälften

större än/mindre än

udda/jämna tal

 

Bedömningsmatris
Klicka på "skriv vilket område som skall bedömmas"
Huvudrubrikerna som börjar med Insats krävs ska stå kvar och så även texten som finns i bedömningsrutan.
I rutorna ska du sedan skriva in vad det är som krävs för de olika nivåerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik talområdet 0-10

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan använda likhetstecknet (=) på ett korrekt sätt som visar på förståelse.
Du kan använda likhetstecknet på ett korrekt sätt som visar på förståelse. Du kan lösa öppna utsagor.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan använda tecknen för addition och subtraktion (+, -) på ett korrekt sätt som visar på förståelse.
Du är förtrogen med att använda tecknen för addition och subtraktion (+, -) på ett korrekt sätt som visar på förståelse.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan använda tecknen för större än/mindre än (< >) på ett korrekt sätt som visar på förståelse.
Du är förtrogen med att använda tecknen för större än/mindre än (< >) på ett korrekt sätt som visar på förståelse.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva sifforna 0-9 läsligt.
Du kan skriva sifforna 0-9 på ett korrekt sätt.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan talens grannar på tallinjen 0-10.
Du kan talens grannar på tallinjen 0-20.
Ny aspekt
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan med hjälp av laborativt material dela upp tal inom talområdet 0-10.
Du kan dela upp tal inom talområdet 0-10.