Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In Klasse 8 und Österreich

Skapad 2018-09-11 15:36 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
När du lär dig ett nytt språk är det viktigt att du vågar använda dig av det och att du vågar säga fel. Det du säger behöver inte alltid vara helt rätt för att andra ska förstå vad du menar. Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med kapitel 1 och 2 i textboken, In Klasse 8 und Österreich. Du ska lära dig att berätta om sig själv, vad du gör under en dag, vad du gillar och ogillar. Alla ska känna till några förbundsländer i Tyskland och i korta drag hur de fungerar, samt lite fakta om Österrike.

Innehåll

Tidsperiod: v 36-41

 

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på olika texter och du visar din förståelse genom att återberätta, svara på frågor och översätta.

Du ska, muntligt och skriftligt, kunna berätta om dig själ vad du gör under en dag och vad du gillar och ogillar. I din text ska du visa att du behärskar presens av verb.

Vid hörövningar visar du din förståelse genom att återberätta och svara på frågor.

Du ska även känna till att Tyskland är indelat i olika "Bundesläder", kortfattat hur de fungerar, samt känna till lite fakta om Österrike.

Texter:

 

 • In Klasse 8
 • Phil
 • Am Neusiedler See
 • Alles Mozart?
 • Das ist Österreich

Plural av substantiv (en, flera) AB s. 14-15

Verb i presens (nutid) TB s. 124, 125

Ackusativobjekt – när blir ”der” – ”den”?  AB s. 21-25, TB s. 118

Berätta om sig själv, skriftligt och muntligt (texten ,,In Klasse 8” som inspiration)

Hörövningar

Bundesländer (ung. landskap)

 
Läxdag: måndag - fredag                 

Uppgifter

 • Faktaruta

 • Faktaruta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Genau kap. 1-2

Rubrik 1

E
C
A
Ny aspekt
läsa
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
lyssna
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Aspekt 1
skriva
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
tala
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: