Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormakt och frihetstid

Skapad 2018-09-11 15:42 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur kunde ett litet obetydligt land i norr bli ett av Europas mäktigaste länder och vad hände sedan? Du kommer att få lyssna till föreläsningar, läsa texter och se filmer om stormaktstid och frihetstid. Du kommer att få lära dig förstå och känna igen delar av vårt samhälle idag ur ett historiskt perspektiv samt lära dig orsaker och konsekvenser av hur Sverige utvecklas under 16- och 1700-talet.

Innehåll

Lärandemål

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

Språkliga mål

Kunna använda, beskriva, analysera  och diskutera historiska begrepp som:

Stormaktstid, frihetstid, adel, förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning, spår, envälde, parlamentarism, parti

Fakta- och resonerande texters uppbyggnad och språk.

 

Undervisning

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII, Gustav III och häxprocesserna.

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 

Du kommer att redovisa arbetsområdet genom ett skriftligt prov utifrån instuderingsfrågor.

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du visar att du kan…

 

Ge några exempel på källor från 1600-talet som kan berätta för oss hur det var då.

 

Ge några exempel på orsaker på vad som gör Sverige till en stormakt.

 

Resonera och jämföra adeln med ”vanligt” folk. Hur påverkade alla krigen Sveriges befolkning?

 

Ge några exempel på/resonera om spår av stormaktstid och frihetstid vi kan se i dagens samhälle.

 

Ge några exempel på orsaker till att varför tiden mellan Karl XII och Gustav III kallas frihetstiden.

 

 

Berätta om någon historisk person från stormaktstid eller frihetstid.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris historia åk 6

Stormaktstid & frihetstid

En bedömningsmatris i historia Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Ha kunskaper om hur människor levde
Du har visat grundläggande kunskaper om hur människor levde under tidsperioderna.
Du har visat goda kunskaper om hur människor levde under tidsperioderna.
Du har visat mycket goda kunskaper om hur människor levde under tidsperioderna.
Resonera
Kunna resonera kring viktiga förändringar under tidsperioderna
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring viktiga förändringar under tidsperioderna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring viktiga förändringar under tidsperioderna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring viktiga förändringar under tidsperioderna.
Jämföra
Kunna resonera kring likheter och skillnader mellan vår tid och stormaktstid/frihetstid
Du har visat att du kan göra enkla jämförelser mellan vår tid och stormaktstid/frihetstid.
Du har visat att du kan göra utvecklade jämförelser mellan vår tid och stormaktstid/frihetstid.
Du har visat att du kan göra välutvecklade jämförelser mellan vår tid och stormaktstid/frihetstid.
Begrepp
Förstå historiska ord och begrepp
Du har visat att du kan använda historiska ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda historiska ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du har visat att du kan använda historiska ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: