Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A, kapitel 1

Skapad 2018-09-11 16:53 i Vasaskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
I år kommer vi att använda läromedlet Favoritmatematik i årskurs 1.

Innehåll

Det här kommer du att lära dig i kapitel 1:

       Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna 0-3.
 • Naturliga tal 0-10, siffra, tal, antal
 • Ramsräkna uppåt till 10 (eller mer)
 • Ramsräkna nedåt från 5 (eller högre ifrån)
 • Begreppen fler och färre 
 • Tecken =,<,>

      Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Fortsätta ett geometriskt mönster      

       Geometri

 • Rita av enkla figurer från rutsystem  
 • Känna igen en cirkel, triangel och rektangel      

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha både gemensamma och individuella genomgångar och diskussioner.

Du kommer att få arbeta laborativt, på datorn och i din mattebok. Ibland kommer vi också att sjunga mattesånger, leka mattelekar och spela mattespel.

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

* genom det dagliga arbetet med matematik

* genom muntliga diagnoser

* med hjälp av Favoritmatematiks matriser

* med hjälp av skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: