Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: franska åk 6, VT21

Skapad 2018-09-11 18:43 i Ekdalaskolan Härryda
Här är Ekdalaskolans pedagogiska planering i franska för åk 6 under höstterminen 2018.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Il est quelle heure? On est quel jour? Qu'est-ce que tu prends? Under vårterminen kommer du att lära dig klockan, veckodagarna, kroppsdelar, frukter och färger, att beställa på café och mycket mycket mer. Lycka till!

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med kapitel 6 - 13 i läroboken.Varje kapitel inleds med en ruta som kortfattat presenterar innehållet och vad arbetet med kapitlet ska leda till, t.ex. att lära dig hur man beställer på café, namn på djur eller att lära dig årstider, månader och datum. Vi börjar med att läsa denna ruta tillsammans.

Vad arbetar vi med då?

- vi läser och lyssnar på enkla texter och dialoger

- vi tränar uttalet

- vi gör muntliga övningar, dialoger och intervjuer

- vi lär oss nya ord, uttryck och grammatik

- vi gör skriftliga övningar, både i skrivhäften och digitalt

- vi lär oss om Frankrike och den franska kulturen

- vi sjunger och leker

- vi tittar på korta franska filmer

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att lyssna på texterna i läroboken, körläsa dem, översätta dem tillsammans.

Du får genomgångar för att lära dig ord,uttryck och grammatik.

Du kommer att träna på att tala franska i par, i små grupper och i hela gruppen.

Du kommer att sjunga franska sånger och titta på korta franska filmer.

Du kommer att träna på att skriva på franska.

Vi kommer att repetera allt vi lärt oss tidigare många gånger.

Vi kommer att läsa tillsammans en tecknad serie Cirque Magique.

Du kommer att få en läxa till fradag varje vecka. Läxan hittar du i Classroom. Oftast får du lära dig nya ord och uttryck från det kapitel som vi arbetar med. Att lära sig nya ord innebär att du kan översätta dem, stava dem på franska och uttala dem. Du får gärna göra läxan på Webbapp som du hittar i Classroom.

Varje onsdag kommer vi att ha ett förhör som kan vara skriftligt, muntligt, på Quizlet etc.

Vi kommer att ha 2 prov under terminen: vecka 9 och vecka 18. Ibland kommer vi att ha oförberedda prov i hörförståelse.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får möjlighet att utforma och påverka innehållet och formen för många muntliga och skriftliga övningar. Du får säga till mig om du vill ha repetition av något moment. Då kommer jag att omplanera lektionerna och ta upp det igen. Har du några önskemål eller förslag, säg till! Vi kommer att bygga en intressant och rolig kurs tillsammans.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du arbetar aktivt på lektionerna.

Du gör muntliga förhör.

Du gör muntliga övningar i små grupper och jag lyssnar på er.

Du skriver 2 prov och skriftliga förhör.

Du gör 2 - 3 korta prov i hörförståelse.

 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I Classroom hittar du mer specifik planering vecka för vecka.

 

 

 

Matriser

M2
Matris i franska

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer av innehållet i enkelt tydligt talat språk som talas i lugnt tempo.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen
Tala
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Skriva
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och till en viss del sammanhängande.
Eleven kan i sin skriftliga produktion formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: