👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik åk 1

Skapad 2018-09-11 19:52 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med Mattesafari åk 1 samt kompletterar med utematematikspel och laborativt material.
Grundskola 1 Matematik
Du får lära dig addition, subtraktion, läsa tallinjen, räkna med pengar och mycket annat.

Innehåll

Syfte för ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Uppdelning av tal: att 5 kan delas upp i 2 och 3 eller 1 och 4.
 • Ordningstalen 1-10.
 • Kunna räkna till minst 100, kunna räkna till hundra med tioskutt och räkna baklänges från 20.
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Addition och subtraktion med tiotal upp till hundra.
 • Ental och tiotal
 • Förstå skillnaden mellan räknesätten addition och subtraktion.
 • Förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Kunna räkna t.ex. 2+_=4.
 • Talraden. Talens grannar t.ex. vad kommer före och efter 3. 
 • De fyra vanligaste geometriska formerna (cirkel, triangel, rektangel och kvadrat).
 • Mattebegrepp som fler-färre, hälften-dubbelt, framför-bakom, bredvid, kort, kortare, kortast, före-efter m.m.
 • Se om en figur är symmetrisk eller inte. 
 • Berätta räknesagor och beskriva dem med mattespråket.
 • Klockans heltimmar och halvtimmar. 
 • Udda och jämna tal.
 • Mäta med linjal.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Sifferträning, så att siffrorna skrivs på rätt sätt.
 • Muntliga och laborativa genomgångar
 • Färdighetsträning i matteboken (Favoritmatte)
 • Mattespel
 • Utematte, då vi arbetar praktiskt med det som är aktuellt för tillfället.
 • Gemensamma räknesagor.
 • Tränar uppskattning t.ex. av antalet kulor i en burk eller kastanjer i en korg. 

Kunskapskrav för åk3

Den här perioden jobbar vi en bit på väg för att nå följande krav för åk3:

Bedömning

Bedömningen av din förmåga kommer att ske fortlöpande. När du arbetar med färdighetsträningen i matteboken och när vi pratar matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3