Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke Säkerhet och naturvetenskapliga undersökningar åk 7

Skapad 2018-09-11 20:09 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om säkerhet i kemisalen och vid laborationer. Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

Innehåll

De första lektionerna jobbar vi med säkerhet i NO. Vi går igenom:

-regler vid laborationer

-säkerhetsutrustning i salen

-farosymboler

-materiel som används vid laborationer

Allt detta har du i ett häfte som heter Säkerhet.

För att visa att du är förberedd på att genomföra laborationer kommer du få göra ett skriftligt prov om säkerhet.  

 

Därefter kommer du lära dig hur man använder brännaren och göra några undersökningar med brännare.

 

Nästa moment handlar om naturvetenskapliga undersökningar och ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Vi kommer planera, genomföra och dokumentera undersökningar. I arbetet får du öva dig på att planera en undersökning. Du kommer också  skriva laborationsrapport där du beskriver genomförande, din hypotes, materiel, riskanalys, felkällor, resultat och slutsats.

Uppgifter

 • Laboration Saltet rann ut i sanden

 • Väger vätskorna lika mycket?

 • Brännarkörkort + Teori: eld-brand och kemiska reaktioner

 • Eld och brand, Kemi

 • Blandningar, lösningar och separationsmetoder (Kemi)

 • Tuggummilaboration

 • Saltet rann ut i sanden, planera - genomföra - dokumentera.

 • Säkerhetsprov NO

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Säkerhet och naturvetenskapliga undersökningar

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: