Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj (Vi), ht 18

Skapad 2018-09-12 08:40 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Vi har bestämt oss för att denna termin arbeta med kroppen och Temat: Jag och min familj (Vi)! Med lek, rörelse, sång, musik och mycket mer som ligger i barnens intresse kommer vi att utforska detta område tillsammans!

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

 

Jag och min familj (VI) kommer vara ett fokusområde, som ska bidrag till vi-känsla, samhörighet och trygghet, som i sin tur bidrar till ett öppnare klimat, stärkt vi- och självkänsla samt att barnen kan landa i aktiviteter under en längre stund.

 

Vi ser att barnen är nyfikna på vem de är, kroppen och hur min familj ser ut. Vi upplever att barnen behöver stärka sina relationer inom gruppen.

 

Vi kommer att arbeta med Vi är alla lika olika, vilket är ett gemensamt prioriterat mål i kommunen. Utifrån diskrimineringsgrunderna har vi valt att arbeta med "stopp min kropp".

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart  

Utveckling sker:

 

 • Språkutvecklingen går framåt
 • När barnen är trygga och självständiga, som att barnen vågar ta plats i leken och barngruppen. Där vi behöver stärka gruppen och öppna klimatet så barnen vågar släppa in varandra i större utsträckning (bredare kompisrelationer)
 • Ljudnivån är acceptabel för alla
 • Att barnen kan vara kvar i en aktivitet en längre stund, här behöver vi vara närvarande och sitta med i de aktiviteter som sker. 
 • Barnen kan själva säga "stopp det är min kropp"

 

Insatser för att nå målet

 

JAG

 • Vi kommer att måla en kropp och skriva ut kroppsdelarnas namn

 • Vi kommer att sjunga sånger/ramsor om kroppen

 • Vi kommer att prata om känslor och hur kroppen ser ut när man t.ex. är arg, glad, ledsen mm.

 • Vi kommer att skapa ”Vi känslan” via:

   -grupp och individstärkande lekar

  -stöttning vid behov i den fria leken

 • Vi kommer att titta på filmer om kroppen på mediapoolen
 • Vi kommer att prata om att barnen själva bestämmer över sin kropp - "stopp min kropp"

 • Vi kommer att titta på olika filmer på UR om stopp min kropp.

 • Vi kommer att läsa och arbeta över boken "Vilda säger nej!".

   

   

  MIN FAMILJ (VI)

 • Vi kommer att prata om oss själva och bilder på våra familjer

 • Vi kommer läsa böcker som handlar om begreppet familj

 • Vi kommer att tillverka personliga böcker om familjen, där barnen tillsammans med föräldrar skapar böckerna med bilder hemifrån (på familjekväll/föräldramöte i september)

 • Vi kommer att skapa familjeträd

 • Vi kommer att erbjuda barnen olika uttrycksformer för att utveckla sin förståelse om ämnet (t.ex. göra familjer i lera, rita, måla, bygga med klossar)

 

Litteratur/forskningsanknytning

Handbok "Stopp min kropp", Rädda barnen, författare Anna Norlen
"Vilda säger nej!", Marie Bosson Rydell, Eva-Marie Wadman

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer- och samtal, pedagogisk dokumentation, Unikum m.m.

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via Unikum. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via Unikum, föräldramöte, samrådsmöte och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Utvärdering.

Utvärdering sker vt 19.

Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering av ovanstående dokumentation och observation.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: