👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK - Hållbar konsumtion HT-21

Skapad 2018-09-12 09:27 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 8 Hem- och konsumentkunskap
Hållbar ekologisk utveckling. Vi svenskar lever som om vi har sex jordklot. Vi konsumerar i orimliga mängder utan att kanske tänka på konsekvenserna för kommande generationer. Ska de kunna få äta fisk i framtiden? Kommer vattnet att kunna drickas? Kommer sjöarna att vara baddugliga?

Innehåll

Arbetsområde:

Denna terminen kommer vi att arbeta med att väcka tankar kring hur vi vill lämna över vår jord till kommande generationer. 

Konkreta mål:

Målet är att du ska kunna se hur din konsumtion kan ge konsekvenser i framtiden. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera kring konsumtion och hur den kan ge konsekvenser för en hållbar utveckling.

Undervisning:

I början av varje lektion kommer att diskutera innebörden av att "verka för en hållbar utveckling". 

Maten vi tillagar kommer att utvärderas utifrån ett miljöperspektiv. 

Du kommer slutligen att få en skriftlig uppgift där du få resonera om konsekvenser utifrån att konsumera ohållbart

Uppgifter

 • Hållbar ekologisk utveckling HKK - Inför prov

 • HKK 27/9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Miljö och livsstil - hållbar utveckling

E
C
A
Hållbar konsumtion
Förmåga att resonera kring olika konsumtionsval och handlingar och hur konsumtionsval kan påverka vår ekologiska utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar ekologisk utveckling.