Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symboler

Skapad 2018-09-12 10:45 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde i åk 6 med symboler
Grundskola 6 Slöjd
Vi kommer arbeta med symboler och använda oss av en egen symbol när ni jobbar i både textil och trä.

Innehåll

Symboler


VAD ÄR EN SYMBOL?
En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Ordet symbol kommer ifrån grekiskans symbolon som betyder tecken.

Syfte
I dag använder vi oss utav symboler dagligen som signalerar olika saker, t ex, smiles, inom datorspel, trafiksymboler, symboler för kläder, flaggor, lagmärken, religiösa symboler, varumärken, tatueringar,  tvättsymboler, varningssymboler.

 

Vi kommer under dessa två perioder arbeta med symboler.

– Vad är en symbol? Hur man kan tolka symboler? Behöver vi symboler? Kan en symbol betyda flera olika saker? Hur använder du symboler?

Du kommer därefter att få skapa egna symboler och motivera vad dessa står för. Antingen gör du den via papper och penna, eller så skapar du den digitalt . Tex via Paint eller annat ritprogram på PC eller Ipad.

 

Uppgift: – Min symbol

 


 

A.     Formge: Din uppgift är att skapa en egen symbol – något som på ett tydligt eller klurigt sätt visar något som du står för eller tycker om. (t ex musikstil, hobbies, djur, känsla...). Du ska även kunna förklara vad din symbol står för och hur du tänkte när du valde färg och form till den. Skissa på olika idéer. Vad kan du göra med den sak du har? Leta inspiration på nätet eller använd helt enkelt din fantasi


Din symbol kommer sedan att vara utgångspunkten för arbetet i slöjden.

 

B.     Framställa: På trä- och metallslöjden ska du tillverka en relief utav din symbol i Lind eller Björk. I textilslöjden ska du sy en T-shirt där din symbol ska tryckas på. Antingen via digitalt tryck och folie eller med hjälp av textilfärg eller Screentryck..

 

C. Utvärdera : Du ska efter varje lektion utvärdera i bloggen på Learnify, förklara din process.   

 

 

D. Utställning: När du är färdig med både relief och t-shirt så har vi en utställning på kunskapstorget.

Tidsåtgång: Du kommer att ha ca 11 lektioner på dig i varje slöjdart.

Tänk på!

Gör inte för små detaljer då det kan vara svåra att skära ut i folie!


Bedömning:

I det här arbetet har du möjlighet att visa din förmåga att:

·  diskutera om symbolers signaler och betydelse

·  formge en egen symbol och utveckla den så att den passar till ett tryck och en relief

·  resonera om färg och forms betydelse för symbolens utseende 

·  välja passande material, teknik och storlek  utifrån uppgiften och din valda symbol, samt kunna motivera varför du gör dina val. 

· praktiskt och på ett säkert sätt arbeta med verktyg och maskiner i båda slöjdsalarna    

· pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn  till färg och form (utseénde)  och vid behov ompröva och ändra dina tidigare val

· komma med förslag som leder arbetet framåt 

· arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner 

· kan ge omdömen om din arbetsinsats och beskriva hur den har påverkat ditt färdiga arbete

· försöka använda de rätta slöjdorden/termerna i dina beskrivningar

Bedömningen utgår från kunskapskraven. Du kommer att bedömas fortlöpande under dina slöjdlektioner både hur du arbetar praktiskt och teoretiskt (dina skisser, din planering, ditt muntliga resonemang under lektionerna och din utvärdering via Learnify). I bedömningen tas även hänsyn till svårighetsgraden på arbetet.

 

Kunskapskrav för betyg E:

Du använder dig av enkla, ytliga symboler och bilder i ditt budskap. Dina bilder är delvis genomarbetade med ett budskap. Du har använt verktyg och material på ett fungerande sätt. Du har bidragit till att utveckla idéer och fört ditt arbete framåt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang runt symbolen. Du kan redovisa din symbol på ett enkelt sätt.

 

Kunskapskrav för betyg C:

Du använder ett utvecklat symbol- och bildspråk, har relativt väl genomarbetad symbol som tydligt visar budskapet. Du har använt verktyg och material säkert och varierat, vågat pröva dig fram till ett resultat. Du har utvecklat delvis egna idéer i arbetet. Du kan föra utvecklade resonemang runt symbolen samt din process. Du redovisar din symbol på ett säkert sätt och kan ge utvecklade omdömen.

 

 

Kunskapskrav för betyg A:

Du använder ett välutvecklat symbol- och bildspråk, har väl genomarbetad symbol som mycket tydligt visar budskapet. Du använder verktyg och material på ett väl fungerande, idérikt och varierat sätt. Du har utvecklat egna idéer i arbetet och löst problem självständigt. Du för välutvecklade resonemang runt symbolen med kopplingar till erfarenheter, andra verk och företeelser. Du redovisar din symbol säkert och kan ge välutvecklade omdömen.

 

 

 

Mål med uppgiften

Eleven
• Kan presentera idéer för slöjdarbetet. Du ska förstå hur du gör för att kunna hitta på en egen ide och tillverka ett föremål med hjälp av olika redskap och tekniker.

 • Visar kreativitet (skapar, löser problem). Du ska förstå hur du gör för att kunna ta egna initiativ och eget ansvar för ditt slöjdarbete.

 • Planerar och genomför arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg Du ska förstå hur du gör för att kunna skriva om din idé och hur du har tillverkat den.

 

Begreppsbank

Symbol

Formge

Framställa

Relief

Bildhuggarjärn

Träklubba

Signaler

Mönster delar

Aviga

Rät

Logotype

 

 

 

Lycka till!

 

Thomas 


 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd 1-6

Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

E
C
A
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: