Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Pricken 2018

Skapad 2018-09-12 10:50 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Vi är en ny arbetsgrupp och en del nya barn så därför kommer en del fokus ligga på att lära känna varandra och skapa en vikänsla. Vi har sett att barnen leker mycket rollekar och kommer använda oss av leken för att uppnå våra mål. Vikt kommer också läggas vid att utveckla och utmana barnens självkänsla, självständighet och ansvarskänsla.

Planerade insatser

För att skapa en vikänsla har vi samling varje dag där vi ser varandra och gör saker tillsammans hela gruppen. Vi har även sett till att alla barn har samma ingång för att även här se varandra vid tex in o utgång. Gå iväg alla tillsammans på utflykt. Leka lekar tillsammans både ute och inne.

Olika lekgrupper där pedagogerna sätter samman olika barn för att fler lekkonstellationer ska bildas.

För att öka barnen självkänsla uppmärksammas vi dom för  vad de gör och tänker, och inte presterar. Det är viktigt att vi förmedlar att barnen kan själv.

Skapa en jasägande och tillåtande atmosfär för att det ska bli en förebild för barnen

Titta på ur serien om Ugglan och kompisproblemet för kunna diskutera kring hur man är mot varandra.

Även läsa kompisböckerna från barnkonventionen för att diskutera kring barns rättigheter.

Förväntade effekter

Barnen ska bjuda in varandra i leken och tycka det är ok att leka med alla barn på avdelningen.

Barnen ska vara öppna för olika lekförslag, själva lösa konflikter. Lära sig ta ansvar för sin del i leken och det som uppstår.

Ta ansvar för gemensamma lekregler. förstå och respektera att man kan vara kompis o tycka olika. Ansvar innebär både att ta ansvar för sina handlingar och miljön o saker i miljö.

Metodval

Observationer. Närvarande pedagog. Dokumentation med bilder

Pedagogiska dokumentationer

Uppgifter

  • Pricken

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: