👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2018-09-12 12:01 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Planering och matris för den magiska dörren
Grundskola 4 Svenska
Mänsklighetens tidigaste bevarade berättelser handlar ofta om det fantastiska, det övernaturliga och det magiska - gudar, hjältar, monster och andra världar. Folksagor, legender, myter och tidiga skådespel bär också med sig en tradition av det icke-realistiska. I litteraturens värld är Fantasy en kod för berättelser med inslag av magi och fantastiska varelser som drakar, alver, troll och andeväsen. Ofta kretsar handlingen kring en kamp mellan gott och ont, men det är ingen regel utan alla former av händelseförlopp kan finnas med. Under detta arbetsområde ska du få möjlighet att författa en alldeles egen fantasybok.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att:

 • På ett stimulerande sätt utveckla din förmåga att följa språkliga normer och strukturer.

 • Att ge dig möjlighet att träna din förmåga att formulera dig i skönlitterär form.

 • Att skapa en helhetsuppgift som kontinuerligt tränar olika moment och färdigheter som ingår i kunskapskraven för ämnet svenska.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att prata om vad som kännetecknar Fantasygenren

 • Ni kommer att få skapa en magisk värld.

 • Du kommer att få fundera över och skapa de olika karaktärerna som ska finnas i din bok.

 • Du kommer att få skriva en egen Fantasybok och göra illustrationer till varje kapitel.

 • Du kommer att få skatta din egen och dina kamraters utveckling i de olika momenten vi tränar.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • Formulerar dig i skrift och hur du anpassar språket efter mottagaren.

 • Använder skiljetecken och följer språkliga normer.

 • Ger och tar emot respons samt bearbetar dina kapitel.

 • Kopplar dina illustrationer till dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Den magiska dörren

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll och bearbetning av text
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven följer instruktionen och gör enkla förändringar i samråd med läraren. Eleven kan med handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter förhand eller på dator.
Eleven följer instruktionen och gör förändringar efter samråd med läraren. Eleven kan efter handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter för hand eller på dator.
Eleven följer instruktionen och gör väl uttänkta förändringar efter samråd med läraren. Eleven kan efter handledning av läraren skriva och disponera samt redigera texter väl för hand eller på dator.
Innehåll
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är enkelt.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och utvecklade gestaltande beskrivningar. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken. Relativt få fel i användning av skiljetecken samt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.