Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Modersmål/finska Årsplanering åk 1-3

Skapad 2018-09-12 12:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

Tidsplan: PP Läsåret -18/19 Åk F - åk 3

Under läsåret kommer eleverna arbeta med tema;

-kroppen

-sinnen,

-känslorna

-familjen

-boende

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma om

LÄSA

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.

 

åk1, -vi klappar stavelserna i orden och säger sedan ordet och visar vad det är, tex hand-den =handen, vi använder bildkort med separat text och parar kort och bild ihop, 

-vi ljudar bokstäverna tillsammans högt

 

åk1-3

-vi läser böcker om kroppen, familjen, hus och hem. Vi använder känslo- kort, kort om olika kroppsdelar

-vi ser hur ett hus/hem ser ut, 

namn på olika rum

-vi läser om våra fem sinnen; synen, lukten, smaken, hörseln, känseln,

-vi luktar på olika lukter

-vi smakar olika, salt, sött, surt och beskt  

åk1, du förstår innehållet i korta texter, läser ord och bild korten och uppfattar orden  

 

 -du kan namnen på 10 kroppsdelar,

 

 

-kan namnge våra fem sinnen

-du kan skillnaden på olika boendeformer, höghus, villa, stuga, radhus

 

 

 

 

 

SKRIVA

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommandeord i elevnära texter.

åk1, kan skriva några av kroppsdelarnas namn, suu, jalka, pää, kasvot, jalat, tukka

 

åk2-3

-du ska skriva alla kroppsdelarnas namn

-familjemedlemmarnas namn,

-du lär dig att använda känslor, sinnen; vet vad empati, kamratskap, hjälpsamhet osv olika känslor och sinnen  

-vi dramatiserar olika känslor, använder konkret material, känslokort, film, böcker

-vi samlar positiva ord och negativa ord

-vi bildar meningar av ord isär klippta ord

-du lär dig att skriva orden rätt och kan använda punkt och kommatecken. 

-du ritar ditt rum och namnger möblerna 

 

 

-åk1 du kan skriva korta ord,  en del av kroppsdelarnas namn, suu, pää, jalat, tukka, kasvot

 

 

åk2-3

-du kan närmaste släktens namn; farfar, farmor, morfar, mormor, kusin, mamma, pappa, syster, bror

-du kan visa och namnge olika känslor; arg, glad, besviken, rädd, förvånad osv känslor och kan visa det för oss andra

  -du kan alla möblernas namn på finska i ditt rum

 

 

 

 

SPRÅK-JÄMFÖRELSE

Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

åk 1, vi övar att tala tydligt, artikulera orden tillsammans högt,

 

åk2-3

-vi översätter text från finska till svenska och reflekterar ordföljden

-vi lär det finska alfabetet och jämför bokstäverna; o, å, y, med det svenska alfabetet och skillnaden med långa och korta vokaler samt att dubbelteckna 

-på bordet finns en massa ord, eleverna samlar ord, undersöker stavningen och  rättskrivning, rättar vid behov 

åk1,

 -du kan skriva fem till tio ord med långa vokaler; tex. suu, pää, sääri, huulet, hampaat,  kyynärpää, vaari, suuri, osv

och fem ord med dubbelteckning; pikkurilli, takki, hattu, viikko, matto, tukka,     

 kaappi,

 

åk2-3 du läser och skriver texter tydligt och uppmärksammar långa och korta vokaler och kan dubbelteckna elevnära ord

 

 

 

 

 

 

TALA

Muntligt berättande för olika mottagare.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

-du ser en film när familjen får en baby, 

-vilka känslor får du

-du skriver arg-dikt och glad-dikt, och läser det högt för oss

-du läser texten i känslokortet tyst för dig själv och visar med ditt ansiktsuttryck känslan tex arg,   

-hur ser ett hus där du bor ut. 

-på vilka olika sätt kan man bo

 -du kan visa hur arg, snäll, ledsen, förvånad, kär, trött, glad ser ut

-du visar och berättar hur ditt rum ser ut 

-du kan beskriva olika sätt att bo

hur är det att bo på landet och på staden

 

 

 

 

KULTUR

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner,företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

-Vi läser finska rim och ramsor

-Vi gör egna rim och ramsor 

-vi ser filmer och pysslar till jul, påsk. 

-vi uppmärksammar -6/12 Finlands Självständighetsdag. 

-Sverigefinska flaggan 

-vi ser film och lyssnar på berättelser om Finland och lyssnar på finsk musik. 

- varför flyttade min mamma/pappa till Sverige

-Mumindalen

Du kan två ramsor utantill  —du vet när Finland firar  Självständighetsdag 6/12

du ritar och skriver julkort,

du vet vilken maträtt som man äter i Finland på Julen som inte finns i Sverige

-vad äter vi   i Finland på Påsken

Sima på Valborgsmässoafton

 

 

 

 

 

Matriser

MCL Mall - Matris kunskapskrav i slutet av åk 6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: