👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema träd

Skapad 2018-09-12 13:42 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
Vi kommer att följa tre träd under läsåret. Vi tittar på hur det förändras under året samt lär oss fakta om trädet. vi pratar också om vad trädet behöver och kopplar det till oss människor.

Innehåll

Positionsbestämning

Vi kommer att titta närmare på tre träd som finns i närheten av stadsparken där vi har våra utedagar. Barnen har visat intresse och samlar på löv och ekollon

Mål och Syfte

Vi kommer  att fokusera på 

Trädets delar

Vad ett träd behöver?

Vad träd har för betydelse för oss människor

Art kunskap( trädens namn)

Botanik (från blomma till frön, trädets uppbyggnad, bladens utformning)

Vi koppla det till barnens familjer och hur människor ser ur och behöver.

Vi vill att barnen ska få en större kunskap och naturen omkring sig och hur människor och natur hänger ihop och är beroende av varandra.

Arbetssätt 

- Vad erbjuder vi barnen? 

Vi erbjuder barnen möjlighet att titta närmare på de träd som vi följer. I vår inne miljö finns det växt material och bilder på träden. När vi är ute erbjuder vi luppar, kamera, papper, pennor som barnen kan använda sig av i sitt undersökande.

- Processer - hur?

Vi går till Stads parken regelbundet och undersöker träden där. 

Vi skapar tankekartor där barnen berättar vad de vet om träd och hur de fungerar.

På förskolan kommer vi att arbeta med våra fynd  genom olika skapande material så som att rita med blyerts och tusch och måla .

Vi kommer även att koppla träden till sånger och litteratur både fakta och skönlitterära.

När vi studerar träden närmare så kommer vi att koppla till begrepp som antal,storlek, symmetri, mönster likheter och olikheter men även fysiologiska processer så som fotosyntes

- Dokumentation - på vilket sätt blir barnen delaktiga?

Genom att vi sätter upp bilder och alster på vår dokumentationsvägg och på andra ställen på avdelningen, ibland väljer barnen och ibland väljer personalen. Vi kommer också att reflektera genom att titta på bilder med hjälp av projektorn tillsammans. Vi kommer också använda oss av tankekarta för att kommer vidare i projektet och titta på vad vi gjort. vi kommer också att använda oss av lärplattan  i vår dokumentation genom att göra QR koder och filmer

 

Utvärdering

 

- Vad ser vi för lärande och kunskaper?

- Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare?

- Resultat: Varför blev det som det blev?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016