Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9 - Mall

Skapad 2018-09-12 13:49 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Planering för geografi årskurs 9. Materialet utgår från Utkik och SLI.
Grundskola 9 Geografi
Arbetsområdet i geografi pågår i 10 veckor och behandlar två kapitel i boken. Världens befolkning där befolkningsfördelning och födelseöverskott är de viktigaste begreppen. Fattiga och rika länder går igenom fattigdom och hur vi kan motverka den.

Innehåll

Vi kommer pussla ihop de tidigare delarna (klimat och hållbarhet) med de demografiska aspekterna, alltså försöka förstå människans roll i förhållande till såväl natur som samhälle. För att ha något att förhålla sig till så finns frågeställningar nedan, vilka ska synas att de besvaras i begreppskartan i Mindomo. Aspekter från andra ämnen kommer också att komma med i kartan eftersom vi arbetar tillsammans med fler ämnen. 

 • Diskutera skillnaderna mellan frivillig och ofrivillig migration, få med så många begrepp du kan.
 • Diskutera skillnaderna mellan migration och urbanisering.
 • Förklara orsaker till och konsekvenser av migration för såväl sändarländer som mottagarländer.
 • Ge flera förklaringar till att jordens befolkning växer så fort som den gör och förklara vilka konsekvenser detta ger.
 • Vilka lösningar på befolkningsökningen kan du se? Koppla till fattigdom.
 • Diskutera fattigdom och befolkningsökning i relation till den demografiska transitionen (ur minst två perspektiv).

 

Med hjälp av programmet Mindomo skall du skapa en begreppskarta och diskutera olika problem och lösningar gällande migration, födelseöverskott och fattigdom. 

Begreppen finner du i Quizlet där samtliga relevanta begrepp i läroboken är definierade. 

Det finns också flera föreläsningar som både kommer att hållas i lektionssalen men som finns sammanfattade nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: