Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtfysiologi

Skapad 2018-09-12 14:24 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Växtfysiologi- Vad ska vi odla i framtiden?

Innehåll

Uppgiften innefattar en poster som görs gruppvis och redovisas enskilt i tvärgrupper.

Uppgifter

 • Växtfysiologi-Posterredovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
  Bio  -
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
  Bio  -
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.
  Bio  -

Matriser

Bio
Kunskapskrav Växtfysiologiuppgift

Mål 1

Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Mål 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Mål 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva biologiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Mål 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i nya situationer med gott resultat
Mål 2b
Formulerar relevanta hypoteser och egna frågor
Med viss säkerhet, enkla egna frågor
Med viss säkerhet, egna frågor
Med säkerhet, komplexa egna frågor

Mål 4

Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Mål 4a
Diskuterar frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Mål 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, något ställningstagande
Välgrundade argument, något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: