Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2018-09-12 15:08 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Idrott och hälsa för år 3 med fokus på inomhusidrott.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Så här arbetar vi med ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Beskrivning

Vi ska leka lekar som tränar samarbete. Vi ska samtala kring olika moment i undervisningen och reflektera över vad de olika övningarna syftar till.

Förmågor som ska tränas

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi har idrottslektion två gånger i veckan då vi leker lekar som syftar till att utveckla olika förmågor: Vi tränar olika grundläggande rörelser Vi lär oss bollsporter. Vi rör oss till musik.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Eleverna får möljighet att leda mindre aktiviteter och uppmanas att reflektera till kring olika övningar.

Detta ska bedömas

Elevens förmåga att respektera varandras olikheter och kunna agera utifrån demokratiska principer. Elevens förmåga att röra sig allsidigt.

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: